Consell Escolar

En el darrer Consell Escolar, celebrat el dia26 d’abril de 2016  hem tractat els següents temes:

  • S’acorda proposar al Consell Escolar Municipal el 17 de març com a dia festiu de lliure disposició del segon trimestre del curs 2.016-2.017.
  • S’informa del procés de preinscripció del proper curs. Hi ha vint-i-tres sol·licituds per P-3.
  • Es felicita a l’AMPA per la venda de talonaris per colònies i se’ls anima a continuar-ho fent pel curs vinent.
  • L’horari de la jornada intensiva serà de dos quarts de nou a una per primària i de nou a una per Educació Infantil.
  • S’aprova el Talleret d’Estiu organitzat per l’empresa de menjador.
  • S’aprova la sortida del grup de segon a Barcelona amb tren, per visitar el taller de la Joana Santamans el dia 20 de maig.
  • Es destaca el bon ambient i organització de la festa de famílies de primavera.

 

En el darrer Consell Escolar, celebrat el dia 7 de setembre de 2015 hem tractat els següents temes:

  • Traspàs d’informacions del curs 2015-2016: la sisena hora, la composició de l’equip educatiu del centre, les beques i ajudes rebudes per les famílies de l’escola.
  • Una valoració sobre el servei de menjador escolar a càrrec del coordinador de l’empresa 3 Més Educa.
  • L’explicació de la memòria de centre del curs 2014-2015: valoració dels objectius educatius i l’organització i gestió del centre.