Equip docent

PLANTILLA

Equip directiu:

Directora ……………… Teresa Maria Ferrer

Cap d’Estudis …………  Sara Garcia

Secretària …………….   Mireia Roca

Coordinadors/es:

Coordinadora d’educació infantil ………………  Laura Almansa/ Vanesa Luque

Coordinadora de cicle inicial ……………………..  Anna Castany

Coordinadora de cicle mitjà ……………………… Montserrat Jaume

Coordinadora de cicle superior ………………..  Guillermina González

Coordinadora de Riscos Laborals………………. Gemma Felip

Coordinadora d’Informàtica……………………… Laura Almansa

Coordinadora LIC……………………………………. Guillermina González

Mestres tutores:

  • Educació Infantil:

P3…….. Laura Almansa

P4…….. Romina del Olmo

P5…….. Gemma Felip

Suports: Marta Garcia/Vanesa Luque i  Sara Garcia

  • Cicle Inicial:

1r……… Teresa Sànchez/ Gemma Garcia

2n…….. Magda Noguera

Suports: Anna Castany i Mireia Roca

  • Cicle Mitjà:

3r…….. Montserrat Jaume

4t……… Mercedes Fernández

Suports: Pep Vives i Jorge Beltrán

  • Cicle Superior:

5è……..Guillermina González

6è…….. Judith Andújar

Suports: Mª Rosa Pagès i Teresa M Ferrer

Mestres especialistes i altres professionals:

Educació física………………………. Gemma Felip (psicomotricitat) i Jorge Beltrán (primària)

Llengua anglesa…………………….. Mª Rosa Pagès

Educació Especial………………….  Anna Castany i Sara Garcia

Música………………………………… Romina del Olmo / Judith Andújar

 

Biblioteca…………………………….. Montserrat Jaume

Informàtica …………………………. Laura Almansa

Tècnica de P3……………………….. Carolina Pedraza

Vetlladora …………………………… Xavi Raich

Psicopedagoga de l’EAP…………… Natajsa Ros

Treballador social EAP …………….Josep Flores

 

Personal d’Administració i Serveis:

Conserge …………………………………. Josep Pérez

Administrativa ………………………… Raquel

Servei de menjador:

Coordinadora ………………………………….  Núria Monturiol