L’Escola

L’escola Ferrer i Guàrdia és un centre d’educació infantil i primària situat en el barri Sota el Camí Ral, al costat de la zona esportiva de la ciutat, i que compta amb un nou edifici construït per en Jordi Badia de l’estudi BAAS a l’any 2006. Finalista del premi FAD de l’any 2007.

entrada11

 

És un edifici de tres plantes de fàcil accés, i  la planta baixa està reservada per l’alumnat més p etit: hi ha les aules de P3, P4 i P5, aula de jocs i de plàstica. Disposa també de biblioteca, aules polivalents, aules de treball per a grups reduïts, gimnàs, vestidors i pista esportiva, patis amb porxos diferenciats per educació infantil i educació primària, cuina i menjador.


 

L’escola forma part de la xarxa de centres amb Plans Estratègics de promoció de l’Autonomia i per a la Millora de la Qualitat atorgats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

El Pla d’Autonomia promou la reflexió constant de l’equip de mestres, la formació col·lectiva i estimula la innovació, fets –tots tres- que ens permeten avançar cap a la consecució d’objectius comuns.


 

A l’escola treballem perquè els nens i les nenes facin un procés d’aprenentatge desenvolupant al màxim les seves capacitats.

 

Potenciem la relació entre iguals i entre grans i petits com a font d’aprenentatge, i la col·laboració en tasques comunes com a assumpció de responsabilitats.


 

Eduquem a partir de:

– Donar valor a la llengua com a element de comunicació i factor de cohesió social.

– Donar a conèixer les tradicions i la cultura del nostre país.

– Fer sortides i colònies que ens permeten conèixer l’entorn natural i educar la sensibilitat.

-La representació d’obres de teatre en les que participen tots els alumnes.

– El cultiu dels horts.

-La implicació i la participació en la vida ciutadana.

-L’educació dels hàbits alimentaris i de salut.


 

Fomentem l’adquisició de valors a partir de la pràctica diària i en relació amb cada una de les activitats i projectes que portem a terme.

 


entrada20pati