Category Archives: Objectius

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

–       Conèixer l’aparell digestiu de les persones i identificar-ne els diferents òrgans.

–       Conèixer el procés de la digestió.

–       Conèixer l’aparell respiratori de les persones i identificar-ne els diferents òrgans.

–       Conèixer el procés de la respiració: l’intercanvi de gasos.

–       Diferenciar els moviments respiratoris: la inspiració i l’expiració.

–       Conèixer l’aparell circulatori de les persones.

–       Identificar el cor i els vasos sanguinis.

–       Identificar la sang i els seus components.

–       Conèixer el procés de la circulació de la sang.

–       Conèixer els diferents òrgans i aparells que formen el sistema excretor de les persones.

–       Conèixer la funció de la pell.

–       Conèixer l’aparell urinari de les persones i identificar-ne els diferents òrgans.

–       Conèixer i valorar la necessitat de tenir cura del nostre aparell digestiu i del nostre aparell respiratori.

–       Reconèixer els hàbits positius per al nostre organisme.