Category Archives: Activitats

ACTIVITATS

SESSIÓ 1 LA DIGESTIÓ
Activitat 1 (gran grup): explicació de l’aparell digestiu i el procés de la digestió a partir del document penjat en l’apartat Digestió.
Activitat 2 (gran grup): visualització del vídeo El camí dels aliments.
Activitat 3 (individual): Resposta per escrit a les preguntes relacionades sobre la digestió.
– Fes un breu resum de quina és la funció de l’aparell digestiu.
– Respon: saps on comença tot el procés de la digestió? Et sembla important mastegar bé els aliments? Per què?
Activitat 4 (individual) : Compleció del dibuix de l’aparell digestiu.
Activitat 5 (en parelles): visualització en gran grup de l’animació http://edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu1/ i resposta per parelles de les següents preguntes.
– Quantes vegades al dia solem menjar? Més o menys a quines hores ho feu? Per què us sembla que ho fem periòdicament deixant pauses entre cada àpat?
– On està el duodè?
– Creus que mentre dormim el nostre cos també necessita aliments?
SESSIÓ 2 LA RESPIRACIÓ
Activitat 1 (gran grup): explicació de l’aparell respiratori a partir del document penjat en l’apartat Respiració.
Activitat 2 (gran grup): visualització de la presentació inserida a l’apartat Respiració.
Activitat 3 (en parelles): Resposta per escrit de les següents preguntes:
– Per què la cavitat toràcica, que serveix per protegir els pulmons, està formada per ossos enllaçats entre si i no per un sol os rígid?
– Com són els moviments de la respiració, voluntaris, involuntaris o reflexos?
– Què vol dir l’expressió “ se’ns ha anat per l’altre costat”, que de vegades diem quan en ennueguem?
Activitat 4 (individual): Compleció de la il•lustració de l’aparell respiratori.

SESSIÓ 3 l’EXCRECIÓ
Activitat 1 (gran grup): explicació de l’aparell excretor a partir del document penjat en l’apartat Excreció.
Activitat 2 (gran grup): visualització de l’audiovisual inserit a l’apartat Excreció.
Activitat 3 (individual): Resposta per escrit de les següents preguntes:
– Raona amb arguments la següent afirmació:
Les persones no tenim un aparell excretor, sinó un sistema excretor.
– En quins llocs del teu cos creus que hi ha més glàndules sudorípares i per què ho creus així?
Activitat 4 (individual): Compleció de la il•lustració de l’aparell urinari.

SESSIÓ 4 LA CIRCULACIÓ DE LA SANG
Activitat 1 (gran grup): explicació de l’aparell circulatori a partir del document penjat en l’apartat Circulació.
Activitat 2 (gran grup): visualització de l’activitat per a PDI enllaçada a l’apartat Circulació.
Activitat 3 (individual): Resposta per escrit de les següents preguntes:
– Per què es diu que el cor és un òrgan vital?
– Quin problema pot tenir el nostre organisme si té una hemorràgia forta i difícil d’aturar?
Activitat 4 (en parelles): Investigació i resposta a preguntes sobre els grups sanguinis a partir d’un enllaç donant http://www.donarsang.gencat.cat/index.html
Activitat 5 (individual): Compleció del dibuix sobre les parts del cor.

SESSIÓ 5 TENIM CURA!
Activitat 1 (gran grup): audició d’un programa de ràdio sobre l’obesitat infantil i col•loqui.
Activitat 2 (parelles): consulta de la següent pàgina proposada https://sites.google.com/site/mch4cmedi/la-piramide-alimentaria
i resposta a l’exercici que s’hi proposa sobre els aliments saludables.
Activitat 3 (gran grup): lectura i comentari dels hàbits i costums saludables explicats en la pissarra virtual.