Category Archives: Continguts

CONTINGUTS

–       Coneixement de l’aparell digestiu de les persones i identificació dels diferents òrgans que el formen.

–       Coneixement del procés de la digestió.

–       Coneixement de l’aparell respiratori de les persones i identificació dels diferents òrgans que el formen.

–       Coneixement del procés de la respiració: l’intercanvi de gasos.

–       Diferenciació dels moviments respiratoris: la inspiració i l’expiració.

–       Coneixement de l’aparell circulatori de les persones.

–       Identificació del cor i dels vasos sanguinis.

–       Identificació de la sang i els seus components.

–       Coneixement del procés de la circulació de la sang.

–       Coneixement dels diferents òrgans i aparells que formen el sistema excretor de les persones.

–       Coneixement de la funció de la pell.

–       Coneixement de l’aparell urinari de les persones i identificació dels diferents òrgans que el formen.

–       Coneixement i valoració de la necessitat de tenir cura del nostre aparell digestiu i del nostre aparell respiratori.

–       Reconeixement dels hàbits positius per al nostre organisme.