Category Archives: Criteris d’avaluació

CRITERIS D’AVALUACIÓ

–       Coneix l’aparell digestiu de les persones i identifica els diferents òrgans.

–       Coneix el procés de la digestió.

–       Coneix l’aparell respiratori de les persones i identifica els diferents òrgans.

–       Coneix el procés de la respiració: l’intercanvi de gasos.

–       Diferencia els moviments respiratoris: la inspiració i l’expiració.

–       Coneix l’aparell circulatori de les persones.

–       Identifica el cor i els vasos sanguinis.

–       Identifica la sang i els seus components.

–       Coneix el procés de la circulació de la sang.

–       Coneix els diferents òrgans i aparells que formen el sistema excretor de les persones.

–       Coneix la funció de la pell.

–       Coneix l’aparell urinari de les persones i identifica els diferents òrgans.

–       Coneix i valora la necessitat de tenir cura del nostre aparell digestiu i del nostre aparell respiratori.

–       Reconeix els hàbits positius per al nostre organisme.