Monthly Archives: gener 2014

PULMÓ ARTIFICIAL

Com que a medi hem estat treballant la nutrició de les persones i l’aparell respiratori és molt important en aquest procés, al laboratori hem creta un pulmó artificial que ens ha ajudat a entendre millor el seu funcionament.

Educació inclusiva

En l’apartat Practica! hi ha activitats que, tot i que poden servir per a tot el grup classe, estan especialment pensades per a aquells alumnes que necessiten un suport especial.

Així, el mapa de conceptes que s’hi troba ajuda a tenir una visió més clara del tema.

Les activitats realitzades amb l’OpenSankoré i penjades al bloc amb pdf han estat elaborades incloent-hi el vocabulari que s’ha d’escriure en el lloc correcte. Aquest fet fa que siguin més fàcils de resoldre i, per tant, que hi hagi un major nombre d’alumnes que les resolgui amb satisfacció.

Finalment, l’activitat proposada a l’Alexandria pot servir per repassar amb aquells alumnes que ho necessitin tots els conceptes ja treballats amb el gran grup.

Sistema d’avaluació

El sistema d’avaluació d’aquesta unitat didàctica es basarà en l’observació del procés d’aprenentatge de cada alumne i en la realització d’unes activitats semblants a les proposades per realitzar en la programació.

La participació a classe, la relació amb els companys amb qui treballaran i l’acurada presentació de les activitats escrites ajudaran a avaluar a l’alumne.

Les activitats d’autoavaluació proposades al bloc (Jclics) són una ajuda perquè els alumnes puguin practicar a casa, abans de la prova final, si tenen assolits tots els continguts de la unitat.

MAPA DE CONCEPTES

La nutrició, és a dir, l’obtenció de les substàncies necessàries per a desenvolupar les funcions vitals del cos humà, consisteix en diferents processos, en què estan implicats diversos aparells.
Aquí teniu un mapa de conceptes que ho resumeix tot! Si el copies a la llibreta et servirà per repassar.

MIND_MAPImatge pròpia creada amb Bubbl.us

ACTIVITATS

SESSIÓ 1 LA DIGESTIÓ
Activitat 1 (gran grup): explicació de l’aparell digestiu i el procés de la digestió a partir del document penjat en l’apartat Digestió.
Activitat 2 (gran grup): visualització del vídeo El camí dels aliments.
Activitat 3 (individual): Resposta per escrit a les preguntes relacionades sobre la digestió.
– Fes un breu resum de quina és la funció de l’aparell digestiu.
– Respon: saps on comença tot el procés de la digestió? Et sembla important mastegar bé els aliments? Per què?
Activitat 4 (individual) : Compleció del dibuix de l’aparell digestiu.
Activitat 5 (en parelles): visualització en gran grup de l’animació http://edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu1/ i resposta per parelles de les següents preguntes.
– Quantes vegades al dia solem menjar? Més o menys a quines hores ho feu? Per què us sembla que ho fem periòdicament deixant pauses entre cada àpat?
– On està el duodè?
– Creus que mentre dormim el nostre cos també necessita aliments?
SESSIÓ 2 LA RESPIRACIÓ
Activitat 1 (gran grup): explicació de l’aparell respiratori a partir del document penjat en l’apartat Respiració.
Activitat 2 (gran grup): visualització de la presentació inserida a l’apartat Respiració.
Activitat 3 (en parelles): Resposta per escrit de les següents preguntes:
– Per què la cavitat toràcica, que serveix per protegir els pulmons, està formada per ossos enllaçats entre si i no per un sol os rígid?
– Com són els moviments de la respiració, voluntaris, involuntaris o reflexos?
– Què vol dir l’expressió “ se’ns ha anat per l’altre costat”, que de vegades diem quan en ennueguem?
Activitat 4 (individual): Compleció de la il•lustració de l’aparell respiratori.

SESSIÓ 3 l’EXCRECIÓ
Activitat 1 (gran grup): explicació de l’aparell excretor a partir del document penjat en l’apartat Excreció.
Activitat 2 (gran grup): visualització de l’audiovisual inserit a l’apartat Excreció.
Activitat 3 (individual): Resposta per escrit de les següents preguntes:
– Raona amb arguments la següent afirmació:
Les persones no tenim un aparell excretor, sinó un sistema excretor.
– En quins llocs del teu cos creus que hi ha més glàndules sudorípares i per què ho creus així?
Activitat 4 (individual): Compleció de la il•lustració de l’aparell urinari.

SESSIÓ 4 LA CIRCULACIÓ DE LA SANG
Activitat 1 (gran grup): explicació de l’aparell circulatori a partir del document penjat en l’apartat Circulació.
Activitat 2 (gran grup): visualització de l’activitat per a PDI enllaçada a l’apartat Circulació.
Activitat 3 (individual): Resposta per escrit de les següents preguntes:
– Per què es diu que el cor és un òrgan vital?
– Quin problema pot tenir el nostre organisme si té una hemorràgia forta i difícil d’aturar?
Activitat 4 (en parelles): Investigació i resposta a preguntes sobre els grups sanguinis a partir d’un enllaç donant http://www.donarsang.gencat.cat/index.html
Activitat 5 (individual): Compleció del dibuix sobre les parts del cor.

SESSIÓ 5 TENIM CURA!
Activitat 1 (gran grup): audició d’un programa de ràdio sobre l’obesitat infantil i col•loqui.
Activitat 2 (parelles): consulta de la següent pàgina proposada https://sites.google.com/site/mch4cmedi/la-piramide-alimentaria
i resposta a l’exercici que s’hi proposa sobre els aliments saludables.
Activitat 3 (gran grup): lectura i comentari dels hàbits i costums saludables explicats en la pissarra virtual.