Category Archives: 3r ESO

Què saben d’ anglès els alumnes de 4t d’ ESO?

    “El 53% dels alumnes de 4t d’ESO tindrien l’equivalent al nivell bàsic de l’Escola Oficial d’Idiomes en llengua anglesa pel que fa a la comprensió oral i comprensió lectora. Així ho determina l’estudi La llengua anglesa en l’avaluació de l’ESO 2006 elaborat pel Consell Superior d’Avaluació de Sistema Educatiu sobre una mostra de 1.481 alumnes de 4t d’ESO provinents de 51 centres escolars d’arreu de Catalunya –els mateixos centres que han participat en l’informe PISA 2006-.” (Font: Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya)

Davant de la contundència d’ aquestes dades, s’ haurien de tenir en compte els següents aspectes per a contextualitzar la situació:

1. En primer lloc s’ ha d’ admetre que els resultats són molt negatius. Idealment, s’ hauria d’ estar molt per sobre d’ aquesta xifra en tots els àmbits, inclosa la producció oral, que és la que surt més mal parada en l’ estudi.

2. En segon, i molt important, els resultats d’ aquesta recerca no poden posar en qüestió la manera que s’ evalua els alumnes de 4t d’ ESO.  L’ ESO, a diferència d’ un exàmen puntual, té en compte altres variables, com per exemple el punt de partida de l’ alumne. És allò altrament conegut com a diversitat i que fa que els qui ensenyem l’ anglès haguem de fer adaptacions segons nivells. Com ja es sabut, a tot això ens obliga la llei.

3. Aquest mateix estudi aplicat a d’ altres assignatures ens podria aportar quins porcentatges d’ alumnes acaben l’ ESO sense saber expressar-se en català, quants no saben fer les quatre operacions bàsiques de matemàtiques, quants no han llegit ni un sol llibre de lectura obligatòria en tot el curs o quants no són capaços d’ ordenar cronològicament fets claus de la història del món. L’ anglès és una assignatura que últimament està bastant de moda, especialment per criticar-ne l’ ensenyament i el nostre departament l’ ha escollit per fer-ne sang.

4. Al nostre institut ja fa dos cursos que el departament de llengües estrangeres es va marcar com a objectiu a mitjà termini aconseguir que els alumnes tinguessin un millor nivell d’ anglès i que, en acabar el 4t d’ ESO, hi hagués un porcentatge significatiu que es pugués presentar amb garanties d’ èxit a l’ exàmen de tercer curs de l’ Escola Oficial d’ Idiomes. Durant el camí hem tingut entrebancs, s’ han hagut de redefinir estratègies i modificar-ne els plaços dels obectius, però els fruits no poden tardar en arribar.

5. La majoria de docents de llengües estrangeres coincidim que s’ ha d’ acabar amb el doblatge de pel·lícules i sèries a la televisió i als cinemes, fent el que es fa a pràcticament tots els països del món: subtitular. Fins que això no passi, el castellà seguirà essent la llengua que ens evitarà fer qualsevol esforç a nivell lingüístic. La raó de per què un alumne respon en castellà quan li pregunta el professor d’ anglès és segurament la mateixa que fa que segueixi utilitzant el castellà quan qui pregunta és el professor de català.

Acabat el curs comença la migració cap el nou bloc

Let me thank all the students and parents who have read and participated in this blog. But let me also tell you that Whitefield’s blog is about to close down. It will soon start under a different form, where you will find articles from all the teachers at the IES Cubelles. But that’s not all, because CEIP Charlie Rivel and CEIP Vora del Mar will also publish their articles and activities in the same blog. This initiative tries to bring together the efforts of all the English teachers who work in Cubelles, be it in primary or secondary school.

See you soon and have a nice time!

Deixe-me agraïr a tots els alumnes, pares i mares que heu  llegit i participat en aquest bloc. Però deixeu-me també dir-vos que el Bloc d’ en Whitefield està a punt de tancar. Tornarà aviat amb una nova forma, on trobareu articles escrits per tots els professors i professores de l’ IES Cubelles. Però no s’ acaba aquí, doncs el CEIP Charlie Rivel i el CEIP Vora del Mar també hi publicaran activitats i articles en el mateix bloc. Aquesta iniciativa intentarà ajuntar els esforços de tots els professors/es i mestres que treballen a Cubelles.

Ens veiem aviat i que us ho passeu bé!

Questions for the 3rd ESO test

As promised, here are the questions that you will find in tomorrow’s exam. Have a look and revise!

  • Complete the sentences using the present simple
  • Complete the sentences with can or can’t and the verb in brackets.
  • Use the present simple or present continuous.
  • Circle the correct answer (much, many, some…)
  • Use the past continuous.
  • Use be going to
  • Complete the sentences with the past simple.
  • Circle the correct answer (past simple or present perfect?)
  • Irregular verbs
  • Reading text with questions.

Hello and welcome!

Hello and welcome to our English blog. It will be up and running for the 2008-09 year. Please, visit us from time to time!

Hola i benvinguts al nostre bloc d’ anglès. Estarà a ple rendiment durant el curs 2008-09. Visiteu-nos de tant en tant!

Pronunciation problems?

El món de la música pop està dominat per la llengua anglesa, raó per la qual moltes vegades ens sonen les lletres de cançons tot i que la pronunciació no sigui gaire acurada. Aquí en tenim un exemple. Una aspirant a l’ Operación Triunfo búlgara canta “Can’t live (without you)” de Mariah Carey, reinterpretada com “Ken Lee”.