Què saben d’ anglès els alumnes de 4t d’ ESO?

    “El 53% dels alumnes de 4t d’ESO tindrien l’equivalent al nivell bàsic de l’Escola Oficial d’Idiomes en llengua anglesa pel que fa a la comprensió oral i comprensió lectora. Així ho determina l’estudi La llengua anglesa en l’avaluació de l’ESO 2006 elaborat pel Consell Superior d’Avaluació de Sistema Educatiu sobre una mostra de 1.481 alumnes de 4t d’ESO provinents de 51 centres escolars d’arreu de Catalunya –els mateixos centres que han participat en l’informe PISA 2006-.” (Font: Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya)

Davant de la contundència d’ aquestes dades, s’ haurien de tenir en compte els següents aspectes per a contextualitzar la situació:

1. En primer lloc s’ ha d’ admetre que els resultats són molt negatius. Idealment, s’ hauria d’ estar molt per sobre d’ aquesta xifra en tots els àmbits, inclosa la producció oral, que és la que surt més mal parada en l’ estudi.

2. En segon, i molt important, els resultats d’ aquesta recerca no poden posar en qüestió la manera que s’ evalua els alumnes de 4t d’ ESO.  L’ ESO, a diferència d’ un exàmen puntual, té en compte altres variables, com per exemple el punt de partida de l’ alumne. És allò altrament conegut com a diversitat i que fa que els qui ensenyem l’ anglès haguem de fer adaptacions segons nivells. Com ja es sabut, a tot això ens obliga la llei.

3. Aquest mateix estudi aplicat a d’ altres assignatures ens podria aportar quins porcentatges d’ alumnes acaben l’ ESO sense saber expressar-se en català, quants no saben fer les quatre operacions bàsiques de matemàtiques, quants no han llegit ni un sol llibre de lectura obligatòria en tot el curs o quants no són capaços d’ ordenar cronològicament fets claus de la història del món. L’ anglès és una assignatura que últimament està bastant de moda, especialment per criticar-ne l’ ensenyament i el nostre departament l’ ha escollit per fer-ne sang.

4. Al nostre institut ja fa dos cursos que el departament de llengües estrangeres es va marcar com a objectiu a mitjà termini aconseguir que els alumnes tinguessin un millor nivell d’ anglès i que, en acabar el 4t d’ ESO, hi hagués un porcentatge significatiu que es pugués presentar amb garanties d’ èxit a l’ exàmen de tercer curs de l’ Escola Oficial d’ Idiomes. Durant el camí hem tingut entrebancs, s’ han hagut de redefinir estratègies i modificar-ne els plaços dels obectius, però els fruits no poden tardar en arribar.

5. La majoria de docents de llengües estrangeres coincidim que s’ ha d’ acabar amb el doblatge de pel·lícules i sèries a la televisió i als cinemes, fent el que es fa a pràcticament tots els països del món: subtitular. Fins que això no passi, el castellà seguirà essent la llengua que ens evitarà fer qualsevol esforç a nivell lingüístic. La raó de per què un alumne respon en castellà quan li pregunta el professor d’ anglès és segurament la mateixa que fa que segueixi utilitzant el castellà quan qui pregunta és el professor de català.

This entry was posted in 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, ESO on by .

About whitefield

En Marc Blanco és professor d' anglès a l' IES Cubelles (Barcelona). És llicenciat en filologia anglo-germànica per l' UAB, va estudiar un post-grau sobre l' anglès medieval a la University of Manchester. Porta 9 anys ensenyant anglès, a gent de negocis, a l' ESO i al batxillerat de centres concertats i ara, amb les oposicions aprovades el 2005, a l' escola pública.

One thought on “Què saben d’ anglès els alumnes de 4t d’ ESO?

  1. Olga

    Em semblen molt bé les vostres reivindicacions, i en part algunes les comparteixo, però crec que com a professors de llengües hauríeu de passar els textos per un corrector abans de publicar-los perquè és inadmissible cometre tants errors ortogràfics. Salut!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *