TALLER D’ESCRIPTURA DE LLENGUA LLATINA

QUOMODO ANTIQUI ROMANI SCRIBEBANT?

Què ens preguntem?

 1. Ha existit sempre l’escriptura?
 2. Sempre hem escrit igual, amb els mateixos caràcters?
 3. Quina llengua parlaven els romans?
 4. Quin era l’alfabet llatí?
 5. Com escrivien a l’antiguitat romana?
 6. Sobre quins materials escrivien?
 7. Amb quins estris escrivien?
 8. Quin tipus de cal·ligrafia utilitzaven?
 9. Quines persones sabien llegir i escriure?
 10. Quins documents escrits hi havia a l’antiguitat?
 11. On podem trobar inscripcions llatines?
 12. Quin és el lèxic propi de l’escriptura en llatí?

Donarem resposta a aquestes preguntes en la nostra llibreta de llatí: cadascú ho ha de fer a la seva.

Quines activitats realitzarem?

1.  Pluja d’idees: avaluació inicial.

2.  Recerca d’informació amb tablets i ordinadors.

3.  Agrupació en parelles.

4.  Cada parella tindrà un tema d’investigació.

5.  Preparar un mural amb imatges i dibuixos sobre el tema a treballar: lèxic en llatí.

6.  Preparar una exposició als companys.

7.  Escriptura a classe amb diferents estris i materials: tinta, ploma, tauletes de cera…

8.  Visitarem l’ Arxiu Municipal de Blanes per veure pergamins autèntics (medievals).

 

Temes per parelles:

Tema 1: ESCRIPTURA SOBRE PEDRA: com és, com es fa, on (inscripcions, arcs de triomf, làpides funeràries…)

Tema 2: LES TAULETES DE CERA I ELS PUNXONS: què eren, com s’escrivia, en quin àmbit s’utilitzaven…

Tema 3: PAPIR: origen, què és, com es treballa, com s’escriu…

Tema 4: PERGAMÍ: origen, què és, com es treballa, com s’escriu…

Tema 5: CÀLAM i TINTA : origen, què és, com s’escriu…

 

Deixa un comentari