Seus

Per aquesta segona edició hi ha previstes quatre seus simultànies al territori:

  • Barcelona
  • Tarragona
  • Lleida
  • Girona

Està pendent de concretar els llocs exactes de cadascuna de les seus.