Projectes refinats

Cluster 1: Aprenentatge basat en jocs

#Minecraftegem un edifici singular
Aquesta activitat consisteix en la recreació (construcció) d’un edifici singular i emblemàtic de l’entorn proper de l’alumnat, utilitzant el videojoc Minecraft. El que es pretén assolir és que mitjançant una metodologia col·laborativa, els i les alumnes arribin a un consens en l’elecció de l’edifici, s’organitzin en diferents rols i el recreïn dins de l’entorn Minecraft.

Cluster 2: Gamificació

Healthy avatars
És una proposta educativa treballada com un joc de rol en el qual els alumnes creen un avatar per promoure hàbits saludables diaris. Es pot desenvolupar com a un projecte o com a una seqüència ordenada i sistemàtica d’activitats on s’utilitzen dinàmiques pròpies de la gamificació, per la qual cosa s’estableix un sistema de rànquing de punts per monitoritzar a diari els seus hàbits i promoure canvis d’aquests hàbits que repercuteixin positivament en la seva salut.

World Saving Team 2017
Un equip d’astronautes d’elit seleccionats de cada continent han de viatjar a un planeta llunyà a una missió per salvar el món. Per aconseguir arribar al càsting final han de resoldre un seguit de reptes que es plantegen a cada continent. La correcta superació del repte els donarà punts i bonus per seguir viatjant pel món i aconseguir passar per tots els continents. Els reptes demanen treball col·laboratiu i desenvolupen competències bàsiques i continguts STEAM. Es fonamenta en la gamificació: a partir d’una pàgina web resolen tasques mitjançant videos i codis QR i obtenen bonus, comodins o penalitzacions.

Cluster 3: IoT – Robòtica

Programar per emocionar
Un dels objectius principals de la proposta és aprendre a programar seguint la metodologia d’aprenentatge­-servei que pretén donar un sentit d’utilitat i servei a la comunitat als productes del treball dels alumnes. Més concretament, els alumnes aprendran a programar per dissenyar un video­joc en el qual el punt de partida sigui una possible situació conflictiva entre dues o més persones i les diferents maneres de resoldre-la i les seves possibles conseqüències.

Cluster 4: Programació

Contaminació acústica
A partir de fer una anàlisi d’una problemàtica real es proposa cercar i dissenyar solucions tecnològiques i implementar­-les a l’aula. En aquesta proposta ens centrem en tractar la contaminació acústica, però seria bo que l’alumnat, dins les seves possibilitats, fos el responsable d’escollir el problema a solucionar. Des del punt de vista metodològic, es treballa per projectes, intentant posar un especial èmfasi en els temes d’aprenentatge-­servei, perquè volem que els alumnes solucionin problemes que realment ho siguin i que la seva feina serveixi per millorar alguna cosa de l’entorn. Es segueix l’estructura d’un procés tecnològic de resolució de problemes, i es fan servir eines d’indagació per a la part de recerca d’informació.

Cluster 6: Apps per dispositius mòbils

Apadrinament digital 1×1
L’apadrinament digital és un projecte intergeneracional que té com a objectiu principal l’acompanyament a la gent gran en la descoberta i l’ús dels materials i eines digitals, potenciant així l’activitat mental de la gent gran i l’activitat social entre generacions. De manera que és l’alumnat qui ofereix aquest servei a la gent gran, aconseguint que els alumnes se sentin útils i valorats per tota la comunitat, amb la qual cosa afavorim la motivació per aprendre i, com a conseqüència, la millora dels seus resultats acadèmics.

Project@pp
Project@pp és una App (en procés de creació) que facilita el treball per projectes. La idea és seguir el mateix procés que en el treball propi de projectes, però utilitzant aplicacions i recursos que ens proporcionen els dispositius mòbils i tauletes.
D’aquesta manera els alumnes treballaran amb l’objectiu d’elaborar un projecte cooperatiu amb la guia del mestre que, a part de seguir el procés, els facilitarà els recursos, eines, enllaços, etc. Project@app permet compartir els projectes en una plataforma en línia per a que siguin consultables i degut al seu caràcter obert si s’escau es poden descarregar, millorar i ser completats a distància.

Cluster 7: Realitat augmentada

Aules reals en mons virtuals: La màquina del temps
Els alumnes, en grup, recreen espais reals en un món virtual per a poder treballar-­ho a l’aula abans d’una sortida o quan no és possible visitar l’indret realment. Es duen a terme activitats per treballar el context en estudi dins el món virtual per assimilar-­ho al món real.
­Es pretén engrescar l’alumnat en el treball en grup i individual, en funció de les seves capacitats i iniciativa. L’entorn 3D amb avatars associats fan que l’entorn sigui un espai motivador, on cal seguir també unes normes però on la creativitat no té límits.

L’escola augmentada
La proposta consisteix en un projecte en el qual els alumnes de cicle superior dissenyaran una visita interactiva amb Realitat Augmentada per mostrar l’escola a les possibles noves famílies. Els alumnes recolliran les propostes dels alumnes i mestres i triaran què volem compartir amb les famílies que visiten l’escola a la jornada de portes obertes de centre. Ells seran qui organitzaran la visita i crearan els materials audiovisuals i de realitat augmentada que mostraran la vida de l’escola (editaran vídeos, faran codis QR, tacking d’imatges, animació de treballs de plàstica, creació d’auras, …).

SK2MT1
El projecte, “SK2MT1” Sóc com tu, és una proposta de treball que neix amb l’objectiu d’impulsar una experiència innovadora en l’àmbit educatiu i dins una societat plural i inclusiva. L’objectiu principal és que els alumnes prenguin consciència de la riquesa de la diversitat i de com les noves tecnologies permeten reduir i acostar aquesta diversitat fent possible aprendre de i amb la diversitat.

Cluster 8: Mobile History Map – Georeferenciació

Fotem el camp!
“Fotem el camp” és una proposta didàctica a partir de la qual es vol fer reflexionar a l’alumne i aconseguir que sigui conscient de quins són els problemes que existeixen al nostre món i quines són les conseqüències que tenen sobre la població a partir d’una dinàmica en la que l’alumne tindrà un paper protagonista.
Partint d’una situació imaginària (guerra civil, contaminació, fam, accident nuclear, etc.) els alumnes s’hauran de posar en la pell d’un emigrant i imaginar un futur en el que l’Europa Occidental es veu obligada a emigrar a l’Àfrica Subsahariana, fent una ruta migratòria a través de territoris poc coneguts i a superar els entrebancs que sorgeixen en aquestes travesses.

Objectiu 10.000 km
Aquesta proposta té per finalitat el foment de l’activitat física per incorporar-la en la vida quotidiana dels joves. Mitjançant l’interdisciplinarietat es vol aconseguir la mobilització de tot l’alumnat (centrada en 4t d’ESO). L’objectiu principal del projecte és que els alumnes realitzin entre tots una cursa real de 10.000km, que els portarà a un viatge virtual a un destí escollit per ells mateixos de forma consensuada. Aquest viatge els portarà a conèixer diferents escenaris claus de la Història Contemporània (guerres napoleòniques, imperialisme, revolucions, independències de les colònies…), i a col·laborar en una causa solidària per mitjà de la plataforma iWopi.org.
Tots els suports tecnològics necessaris pel recull de dades de l’itinerari i la publicació dels fets històrics dels llocs visitats en la cursa virtual seran elaborats o proposats pels mateixos alumnes.Per tant, es tracta d’un projecte vinculat a les àrees d’Educació Física, Ciències Socials i Informàtica de 4t d’ESO.

Cluster 9: STEAM

Com és el món petit?
Quan fem recerca, cerquem respostes. Però sovint, no en tenim prou amb els nostres ulls per observar i ens cal utilitzar eines que ens ajudin. I centrats en estudiar el món petit, trobem la manera amb els microscopis. Però com fem arribar una observació en temps real als companys de recerca en un equip de més d’un? no tenim prou oculars per posar­-hi els ulls de tots aquells que fem recerca i volem observar al mateix moment.
Un mòbil a dia d’avui és senzill que tothom el tingui i per tant ja ho tenim. Ara tan sols ens falta disposar d’un microscopi wi­fi i descarregar-­nos l’app per poder observar en temps real tot l’equip.

Física en vídeo
Aquesta proposta consisteix a aplicar el llenguatge audiovisual i les eines de vídeo domèstiques a l’estudi de continguts de física. Amb aquesta idea l’alumnat ha d’assolir al mateix temps competències científiques i de l’àrea de visual i plàstica. També s’espera que l’alumnat se senti identificat i motivat amb aquesta manera de treballar.

Cluster 10: Aprenentatge basat en projectes

Let’s avidigitalitzar
“Let’s avidigitalitzar” és una “proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo”. És basa doncs, en l’aprenentatge-servei (APS).
En aquest cas, es tracta d’un projecte de treball comunitari especialment pensat per alumnes de 3r d’ESO que permeti apropar les noves tecnologies als avis del barri o poble al qual pertanyen.