Post Jornada

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

Després de la jornada, es recullen les propostes i es proposa als diferents grups que refinin i concretin les seves propostes per tal de poder fer-ne un pilotatge als centres.

Cronologia EduHack

Parlem, doncs, de dues fases després de la jornada:

Seus:

Galeria: