EduHack 2016

Edu_Hack no és un esdeveniment independent, sinó el començament de la creació d’una comunitat de professors que col·laboren per a la cocreació continua de noves propostes didàctiques.

La primera edició de l’Edu_Hack consisteix en una jornada de cocreació educativa on són convidats tots els docents amb idees d’innovació pedagògica incorporant la tecnologia digital.

Cocreació amb docents

Un centenar d’equips segueixen la metodologia de disseny de l’Edu_Hack amb l’objectiu de desenvolupar, de forma col·laborativa, propostes i unitats didàctiques innovadores per a l’aula per a tots els nivells educatius i àmbits curriculars.

Qui pot participar a l’Edu_Hack?

  • l’Edu_Hack és obert a tots els docents de Catalunya interessats en la innovació a l’aula i les experiències col·laboratives.
  • Els estudiants de màster i grau relacionat amb l’educació que vulguin formar part de la innovació en educació i col·laborar amb aquest procés.
  • Experts de la indústria per recolzar els docents i participar activament en el procés de cocreació.

Uns 500 docents, estudiants i altres professionals treballen col·laborativament per tal de desenvolupar col·laborativament propostes didàctiques innovadores per a tots els nivells educatius, tenint en compte les competències bàsiques, la inclusió educativa, incorporant la tecnologia digital i adreçades a qualsevol etapa educativa.

Per què ara?

El professorat i les escoles s’enfronten a reptes que són reals, complexos i variats. Es necessiten mètodes innovadors que millorin l’aprenentatge. Ara és el moment d’impulsar la potencialitat creativa del professorat. Junts creem noves idees i ens empoderem per promoure un canvi positiu a les nostres escoles per cocrear des de zero.


Programa de la jornada

Com està organitzada la jornada

Seu de la jornada

Materials utilitzats durant la jornada

Normes de participació