Com està organitzada la jornada

Cocreació significa crear noves solucions, junts, mitjançant el treball en equip i convertint el professorat en dissenyadors creatius per un dia. Fer, compartir i construir amb idees del grup és una manera molt més potent que crear només amb idees individuals. L’Edu_Hack anima els mestres i professors a explorar, jugar i experimentar per crear idees innovadores i perquè actuïn com a dissenyadors educatius.

La participació a l’Edu_Hack és en la modalitat de col·laboració en equips de treball. La diversitat dels perfils de les persones que componen els equips és un principi de l’Edu_Hack.

 • Els equips estan formats per cinc persones.
 • A les persones inscrites individualment, l’organització els assigna un equip de treball.
 • Els equips inscrits de forma prèvia són completats per l’organització fins als cinc membres a partir de les inscripcions individuals, en funció dels interessos que hagin indicat en el moment de realitzar la inscripció a través del formulari.

Cada equip imagina noves formes d’ensenyament i aprenentatge a partir d’una seqüència de cocreació.

Aquests equips estan agrupats en Clústers en funció de les idees en que es treballa:
Impressió 3D, Apps per a disposititus mòbils, Robòtica, Programació, Gamificació, Treball per projectes, Mobile History Map, STEAM, Realitat Augmentada, Aprenentatge basat en jocs

Seqüència de cocreació:

 • Inspiració. Explorar el potencial de la tecnologia digital i de metodologies innovadores
 • Marc. Definir el context
 • Idear.Generar una pluja d’idees, de les més òbvies a les més originals
 • Prototip. Crear i concretar la idea en una proposta didàctica

Per a la cocreació amb èxit hem de tenir en compte el següent:

 • Qualitat a través de la quantitat
 • Lliure associació
 • Posposar l’opinió
 • No hi ha idees errònies
 • Construir sobre les idees dels altres
 • Gaudir!

Cada equip ha d’acabar la jornada amb un prototip d’una proposta didàctica innovadora.

Les propostes han de ser:

 • Innovadores, en relació amb la tecnologia i la metodologia
 • Interdisciplinàries
 • Inclusives, per a diferents necessitats dels estudiants