Jocs per estimular la consciència fonològica

A les aules d’educació infantil es fan un gran nombre d’activitats per augmentar la consciència lingüística de l’alumnat, tot utilitzant la llengua de forma significativa.

Sovint, cercant aquesta significativitat de les paraules, i del discurs en general, podem deixar una mica de banda la consciència dels fonemes. S’ha comprovat que un bon nivell de consciència fonològica a  principis de primària esdevé un potent determinant en l’èxit que els alumnes poden tenir en l’aprenentatge de la lectura.

Us fem a mans un programa d’activitats, seqüenciades de menor a major complexitat, pensades per treballar en forma de jocs la consciència fonològica de l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i principis de l’educació primària.

Aquest programa engloba des de la consciència dels sons que ens envolten fins a la noció i l’ordenació de la frase.

Metodològicament, s’ha de concebre com un programa on els reptes fonològics es presenten de forma gradual i on les noves activitats es poden fer en base al que prèviament s’ha introduït i practicat.

Totes les sessions han de ser breus, però constants, i han de seguir l’ordre en què estan presentades.
Aquest programa de jocs ha de divertir els nens, i, a més, mantenir el seu interès i facilitar-los, amb materials que els agradin, que puguin recordar, pensar i repetir allò que han treballat, i que el que aprenguin, pugin generalitzar-ho més enllà del context immediat d’aprenentatge i malgrat el pas del temps.
El recull és una adaptació al català del programa “Phonemics Wareness in Young Children”, de Marylin J. Adams, Barbara R. Foorman, Ingvar Lundeberg i Terri Beeler.

Aquesta adaptació l’ha fet l’Enriqueta Garriga i forma part d’una llicència d’estudis del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Seqüència d’activitats:

1. Jocs d’escoltar
2. Rimes
3. Paraules i frases
4. Consciència de síl·laba
5. Sons inicials i finals
6. Fonemes
7. Introducció a les lletres i lletreja

>

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *