Mòdul 2

Módul 2

7.1. Nom de l’activitat: La síndrome del Cuidador.

Corresponent al punt 4. Les ABVD i AIBVD (enllaç amb el video)

Àrea: Atenció a la Comunitat CFGM. Mòdul: Atenció i Recolzament psicosocial. UF03NF03

Descripció de l’activitat: Visualitzar el documental i reflexionar sobre la necessitat de recolzar la família i el malalt d’Alzheimer.

Veure fitxes de treball: Metodologia / Avaluació i Fitxa de reflexió 4.

Organització de l’alumnat: treball individual de treure les idees principals.                                                  Consigna: Introduir el treball en “comentaris”

Posteriorment en parelles contrastar i treure idees principals extretes en conjunt. Aquesta informació formarà part del la reflexió i debat en gran grup classe.

Recursos necessaris per dur-la a terme: Ordinadors amb internet.                          Consultar: Google  i Viquipèdia fent referència al treball.                                                                        Abans d’entregar: corregir amb el soft-català.

Criteris d’avaluació: La valoració serà a partir de tres categories de nivell, veure en fitxes de treball. S’avaluarà:

1. Els contingut del NF de la UF

2. La estructura i correcció (sense faltes)

3. Les competències digitals.

Autoria i/o referència web: Professora M. Teresa Catalán. Llicenciada en Psicologia.

Les Dimensions i competències digitals que es treballen:                        Aprendre de la tecnologia i amb la tecnologia

Competències bàsiques de l’àmbit digital

Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya 

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge

• Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals

• Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals

• Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement .

Deixa un comentari