Tasca de reflexió 4 : La síndrome del cuidador

La síndrome del cuidador es refereix a persones sanes que pel fet d’atendre a unes altres malaltes d’Alzheimer i sense tenir informació sobre les seves possibilitats i limitacions acaben depressives i/o malaltes.
Quan es va fer aquest documental, encara no es coneixia gaire aquesta malaltia de l’Alzheimer, i encara no estava aprovada la llei de la dependència. Vol ser una pressa de consciencia d’aquesta situació problema i de la necessitat de recursos per atendre als malalts.

Idees relacionades amb:

1. Relació malalt – cuidador
2. Atenció mèdica (en els diferents casos)
3. Dedicació del cuidador i símptomes apareguts
4. Recursos socials per atendre’ls
5. Justifica la necessitat que la administració pública: salut i serveis socials facilitin l’atenció dels malalts.

Cada pregunta te valor de 2 punts

Deixa un comentari