4. Les ABVD i les AIBVD

DOCUMENTOS TV: LOS QUE NO OLVIDAN

La sobrecàrrega dels familiars en l’atenció i cura dels familiares amb malaltia d’Alzheimer. La justificació de la llei de la dependència i el seu desenvolupament.

Segueix la metodologia de la fitxa de reflexió, i en parelles contrasteu les idees que formaran part de la reflexió en gran grup a la classe.

Deixa un comentari