Fitxa de reflexió (metodologia)

Metodologia:
Partint del que hem reflexionat des de les idees principals del Nucli formatiu al ppt i els exercicis del llibre, reflexiona sobre el tema ampliant informació a vikipedia.
Troba les idees principals que mostra el documental, reflexioneu en parelles i desprès farem debat en gran grup.