6. Tipus de Plans cinematogràfics

Tipus de Plans cinematogràfics

Existeix una gran quantitat de maneres de posar la càmera respecte de l’objecte que es vol filmar. Segons l’efecte que es vol transmetre, es fa servir un o un altre. Aixó al cinema se’n diu Planificació.

1. Es pot distingir el pla en funció de la proximitat a l’objecte filmat. Estudia’ls

2. Es pot distingir, per l’angle que forma amb la vertical o l’horitzontal.   Angulacions


Planificació

Breu explicació gràfica sobre Planificació i Angulació