El Cinema com a medi d’expressió

El llenguatge visual i plàstic ens ofereix un ventall molt ampli de formes d’expressió, les tècniques de les quals estan desenvolupades en les diferents disciplines. Una d’aquestes disciplines és el cinema i al Departament de Plàstica de Can Puig fem un curs d’iniciació al cinema a través de la realització de curts cinematogràfics.

El cinema és un art i una indústria. També és um mitjá de comunicació audiovisual de gran influència en la societat. Com a vehicle de comunicació i espectacle de masses, ha influït en els gustos de les persones i en la seva manera d’entendre la realitat. Per tot plegat, el nou invent va ser batejat com el setè art.

caràtula

El bloc que aquí es presenta, no és més que un recull de materials, recursos i activitats didàctiques seleccionats pel nivell de secundària i ordenats degudament per facilitar l’aprenentatge d’aquest tema. Cada una de les pàgines desenvolupa una part del tema: Història, Gèneres, Guió, Elements tècnics, Recursos, Anàlisi de pel·lícules, etc. I finalment, trobem una pàgina amb un recull de treballs dels alumnes per fer-nos una idea del que poden arribar a fer.