1. Recursos on line sobre cinema

Hi ha una gran quantitat de recursos sobre aquest tema, però n’hi ha que son especialment didàctics:

1. Museu del cinema

La història del cinema, el desenvolupament com a art i com a indústria des dels seus orígens, els descubriments i els invents tecnològics, es poden veure i estudiar al Museu del cinema de Girona. És un recurs a considerar sabent de la seva qualitat i proximitat.

web del Museu del cinema de Girona

2. Xtec cinema

Xtec cinema és un recurs per tots aquells que estiguin interessat en el món del cinema i els elements que en formen part. Des dels elements tècnics, passant pels gèneres i les obres d’art i els seus autors, fins als elements de la indústria.
Connecta a Xtec cinema

3. Aula creativa

Aula creativa és una pàgina web educativa que ens proporciona molts materials didàctics, entre d’altres els específics de cinema: Cine i educación

4. AulaMèdia

La integració a la l’aula del cinema és una necessitat que no pocs professors i professores s’han plantejat des de fa temps, tot i que no han comptat amb els mínims recursos necessaris per al seu ús didàctic, no ja pel que fa a espais apropiats o a instruments de projecció, sinó a propostes didàctiques viables per saber com fer servir i rendibilitzar el cinema amb una finalitat educativa. I és en aquest espai on CinEscola.info -el projecte cinematogràfic d’AulaMèdia- es planteja la seva feina. Es tracta d’oferir propostes de treball al professorat, propostes pensades i assajades per tenir la tranquil·litat que s’introdueix el cinema a l’aula amb unes mínimes garanties pedagògiques.

AulaMèdia és un recurs per a les escoles i instituts.

5. Media Cine

Pàgina elaborada pel Ministerio de Educación y Ciencia de l’estat Espanyol amb un conjunt de materials específics del nostre nivell i de la martèria que treballem.

Meda Cine