Daily Archives: 24 maig 2016

Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat

26 ena Conversa Pedagògica

Sala de Plens del
Departament d’Ensenyament

2 de juny, de 17.30h a 19.00h

Quan la creativitat s’incorpora en la manera de fer d’un grup de professionals s’observa l’aparició d’unes determinades condicions que la faciliten i l’afavoreixen. Una d’aquestes condicions és la creació d’uns espais comuns de trobada que propicien la connexió entre diferents àrees de coneixement. La frontera entre ciència i llengües, o entre matemàtiques, tecnologia i medi social, afavoreix els processos creatius i innovadors que permeten la posada en pràctica de noves estratègies organitzatives i metodològiques, i de nous materials d’ensenyament i aprenentatge.

El CESIRE és el centre de suport a la innovació i la recerca del Departament d’Ensenyament i integra docents de diferents àrees de coneixement i diverses etapes educatives en un mateix espai de treball i amb objectius comuns. L’Institut Baix Montseny és un centre educatiu de Sant Celoni que es caracteritza per un projecte integrador i motivador basat en el treball per projectes, en el que es potencia l’autonomia de l’alumnat. L’Escola Arenal de Llevant proposa la integració de continguts mitjançant el treball a partir de projectes interdisciplinaris i racons que parteixen del coneixements previs dels alumnes i dels seus centres d’interès. 

En aquesta conversa compartirem l’experiència de treball d’aquests tres centres on moltes de les propostes i dels projectes emergeixen i es desenvolupen en la frontera entre diversos àmbits curriculars.

Els conductors de la conversa seran: Lluís Mora i Núria Carrillo del CESIRE,  Eulàlia Griset i Toni Otero de l’Escola Arenal de Llevant, i Assumpta Nicolau i Helena Gesaell de l‘Institut Baix Montseny.

FORMULARI D’INSCRIPCIONS