Daily Archives: 28 octubre 2011

L’educació matemàtica: un repte per a l’escola, la família i la societat

El 3 de novembre es realitzarà la primera de  les Converses pedagògiques a la sala d’actes del Departament d’Ensenyament (de 18.00 h a 20.00 h).

Cada conversa s’inicia amb una exposició inicial del tema, o la presentació d’una experiència, per part d’un ponent, o de més d’un. A continuació, s’obre un espai de reflexió i debat amb les persones que hi participen i, finalment, es tanca la sessió amb un resum de les reflexions i, si escau, de les conclusions a què s’hagi arribat.

Aquesta primera conversa porta per títol L’educació matemàtica: un repte per a l’escola, la família i la societat i els ponents seran Anton Aubanell i Montserrat Torra.

Resum

“Les matemàtiques han de contribuir que tothom estigui més preparat per viure en la nostra societat de manera plena i constructiva. Les matemàtiques aporten rigor i utilitat i, per l’altra banda, obren camí cap a la bellesa i l’abstracció. En la nostra conversa parlarem i reflexionarem sobre l’educació matemàtica a les escoles des d’una perspectiva àmplia, però també farem una mirada a la contribució que hi poden fer les famílies i la societat.”

La inscripció es pot fer a través de la web de la XTEC i serà retransmesa per vídeo conferència.