01.- Pau Talents OASIS Cooppel 2022. Paz Talentos OASIS Cooppel. Peace Talents OASIS Cooppel.-

Sols necessites una cosa.

Prova’l

Si no et satisfà et tornem el teu temps

Sense cap més compromís

Fem sessions demostratives a Catalunya i a Andorra.

Oferim actes culturals a favor de la cultura amb risc d’oblit, de l’educació a favor de l’èxit, de la ciència al servei de la ciutadania  i  sempre per la pau local i mundial.

Contacta’ns

Conversar no costa res. Garantim tota confidencialitat.

À.N.i.M.S. . Agenda de la Causa Cooppel per la Pau.-

J.M. Ferran, impulsor de la Causa Cooppel i del Cooppel en atenció a la ciutadania, el divendres dia 19 d’agost 2016, ocasionalment en el cor de l’Ateneu, cantant davant un miler de persones a la plaça de la Font “Imagina’t” de John Lennon, himne de la Causa Cooppel per la Pau 2022.

Mentre ja caminem. Imagina’t un món millor jugant al Cooppel. Junts ho aconseguirem.
https://www.youtube.com/watch?v=1Bp6o0PGmso&feature=youtu.be
La Causa Cooppel surt entre el minut 4,05 i el 4,25 del vídeo.

Va ser a Tarragona

El passat divendres dia 19 d’agost de 2016 , la Causa Cooppel per la Pau, va ser aclamada en públic davant més d’un miler de persones.

El cantant Jordi Català manifesta en tres ocasions la seva adhesió al projecte Cooppel

Pau Talents OASIS Cooppel és aconseguir el triple reconeixement:

1.- Del projecte organitzatiu i d’atenció a la ciutadania de la “UNESCOoppeling”.

2.-Del Dia Internacional Cooppel en el suport a la ciutadania i a les famílies.

3.- Protegir el Cooppel com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Mentrestant fins a 2022, tenim en marxa la campanya “Causa Talents OASIS Cooppel per la Pau, Nacions Unides 2022”, abreujat “Causa Cooppel per la Pau”.

La Causa Cooppel per la Pau promou, protegeix i permet el donar a conèixer, a practicar i avaluar i a implantar el Cooppel a nivell local i mundial.

Cooppel:

“Cooperació creativa pel record present i pel futur”.

“Cooperació en la comunicació i en la creativitat pel diàleg, pel voler recordar ( en la pràctica reflexiva de l’entrenament de la concentració mental) i pel compromís personal i social per aconseguir la mateixa ciutadania la seva autonomia en inciatives, en sobirania i en empoderament.

La Causa Cooppel pe r la Pau es concreta simplement de fomentar en el fet d’aprendre i d’ensenyar tres coses a nivell local i mundial:

Primer aprendre i ensenyar el Cooppel com a pràctica en la construcció de la Pau en la ment de les persones, en la crida de la UNESCO. Com més dialoguem, juguem i ens comprometem generem més pau a nivell local i mundial. En tres les energies mentals:

1.- L’energia del contacte en l’apropament, acolliment i en l’acompanyament físic amb les persones

2.- Energia mental de fabricar “xuletes” i de convertir-les en targetes d’un joc de cartes i poc a poc progressem en la construcció de jocs de taula i de tauler.

3.- Energia de l’atenció social en equips Cooppel portant a terme “Aplecs” de jugades, de partides o de partits fins a les concentracions interactives multitudinàries “CIM. Cooppel”.

-Segon, la practica dels jocs “Talents OASIS Cooppel”, implica descobrir el nostre micropatrimoni local  cultural i social  de les persones i en la mateixa pràctica tu mateix/a conqueriràs el teu propi autocontrol mental del record basat en la memòria transtemporal i el competencial suficient per a ser capaç de crear els teus propis jocs “Talents OASIS Cooppel” segons els teus propis interessos, necessitats i capacitats.

Tercer el practicar de forma diària i trobar-se de forma periòdica per a celebrar jugades “Talents OASIS Cooppel” i compartir els materials creats. Construirem junts així el macropatrimoni social mundial en la convivència democràtica activa i en la Pau local i mundial.

Per a dur a terme tot això, hem de ser sensibles en els petits detalls de la ciutadania ens queda la nostra organització a la teva atenció i les nostres tasques a dur a terme a la teva disponibilitat:

Associació Ceradai, Cooperis i la Federació Cooppel.

Tots tenim petits talents, el veritable talent és descobrir-los, desenvolupar-los  i compartir-los.

Tenim al teu abast:

1.- Cooppel.ORG:

Organització de Cooppel.org:

C. Confederació de persones, grups, equips , clubs i federacions de clubs de Talents OASIS Cooppel.-

Amb les qualitats següents:

O. Organitzadora

i

O. Orientadora.-

A favor de la construcció de projectes vitals d’autonomia i d’iniciatives personals i col.lectives:

P. Persones i el seus propis ………….  P. Projectes.-

Per mitjà de:

E. Entrenament psicofísic, mental i social.

L. Lúdic en la llibertat, en la responsabilitat en el coèxit i en la solidaritat segons el nostre compromís social.

2.- La pràctica reflexiva dels “Talents OASIS Cooppel” consisteix en el protocol de quatre etapes P.E.D.M. segons la Tesi Cooppel de J.M. Ferran que té de moment els resultats de quatre anys d’experiència, 2012-2016:

1.- P.-Posicionaments físic, psicosomàtic i mental.

1.1.- Preparació psicofísica amb exercicis de Gimnàstica Cerebral i E.F.T.

1.2.- Familiaritzar-se a nivell personal i en família en jocs de taula i de tauler.

1.3.- Motivar-se en el projecte. Mullar-se en la piscina dels valors.

2.- E.- Entrenament mental.

En la creació d’estratègies jocs Talents Cooppel sol,a, amb ajuda i en cooperació per assegurar-se en la fabricació i en el bescanvi de materials en jugades, en partides i en partits Talents Cooppel

3.- D.- Decidir i reflexionar sobre les pròpies decisions mentals interpersonals i intrapersonals.

Aprendre i ensenyar els processos mentals pels quals prenem decisions sobre què aprenem, com ho fem i què hem de recordar per aplicar en el futur per a donar respostes competents. Això ho fem relatant i criticant les nostres jugades Talents Cooppel.

4.- M.- Multitud jugant en un aplec o un cim Talents Cooppel amb els mapes de la ment creats pels mateixos jugadors/es:

Com més persones ho practiquem més aprenem i som conscients de la llibertat, de la nostra responsabilitat i del nostre compromís social en ajudar als demés i considerar que aprendre sol/a, amb ajuda i en cooperació és un valor de supervivència de la nostra espècie humana que en l’actualitat ens fan falta models actius que ens ajudin a créixer junts. Les aplicacions són principalment en família a nivell lúdic, a nivell de l’estudi i de les tasques escolars per casa i a nivell de treure més profit de visita a museus, sales d’exposicions, espais naturals, ciutats i pobles, etc. És sobre tot en temps extraescolar. Si es fan activitats dins de l’escola o de l’institut és per a fomentar la participació de les famílies, a l’escola/institut es fabriquen els materials i l’alumnat ensenyen als pares i als altres membres per jugar a casa en lloc de deures són activitats lúdiques d’aprenentatge de classe invertida.

El nostre logo i eslògan fins el dia 12 de desembre de 2017:

El Talent Cooppel és com l’aigua d’un pou, el tenim però cal descobrir-lo i treure’l de dins de la nostra ment amb la bona voluntat i l’esforç creatiu i cooperatiu. El veritable talent és com descobrir els talents desconeguts que ja tenim i treure’n un just profit solidari.

 

“Cooppel” és la marca de garantia de la qualitat i de la identitat per a millorar el nostre món amb els talents creatius d’estratègies cooperatives pel diàleg, pel joc de voler entrenar lúdicament el record i pel compromís social.

“Si autocontrolem el que volem recordar quan ho necessitem serem en el present i en el futur més competents”. Això és més que oci creatiu i més que diversió cooperativa, és tenir consciència de la nostra supervivència.

Estem associats des de l’any 2000 a la Xarxa mundial de la UNESCO i adherits a la seva crida en construir la Pau en la ment dels homes i de les dones mitjançant la pràctica reflexiva del Cooppel.

“Imaginar el món on aprendre sigui més fàcil, motivador i mòbil de la pràctica del Cooppel és un dret. El somni és aconseguir-ho junts”.

La Causa Cooppel per la Pau és promoure, donar a conèixer , permetre i protegir el Cooppel arreu del món. És un dret i un deure de tothom.

 

Causa Pau Talents OASIS Cooppel: L’Honoris Causa Cooppel per la Pau 2022 local i mundial

Causa Paz Talentos OASIS Cooppel: La Honoris Causa Cooppel por la Paz 2022 local y mundial

Talents OASIS Cooppel Peace: Honorary Cooppel for Peace 2022 local and global

“””C . (toQ)*)))…

En l’exercici del voluntariat investigador psicosocial i de promotor cultural des de 1989.-

Organitzem actes culturals públics, tallers, taules rodones, espais de trobada i el programa mensual de ràdio Falset: Priorem PRIORAT. A més també oferim de forma periòdica els “OASIS Cooppel” com a espais d’observació, anàlisi i crítica així com els espais de demostració i d’intervenció social Cooppel.

Participem en taulers rodones, en fòrums i en ponències de congressos de psicologia, psicopedagogia, de pedagogia i de temes culturals d’interès educatiu i científic.-

Agenda de Notícies i Memòria Social de la Causa Talents OASIS  Cooppel per la Pau, ONU 2022

En l’actualitat en l’exercici professional:

Web com a professional al voltant dels Talents OASIS  Cooppel

“Cooppel”  o “Talents Cooppel” o “Talents OASIS Cooppel”  vol dir:

“Talents en l’observació i en l’anàlisi dels sabers independitzant-se dels suport cap a la sobirania personal i col.lectiva (OASIS) que fomenta els talents entrenadors mentals creatius i cooperatius personalitzats pel diàleg, pel joc de taula i de taulers per a recordar i pel compromís social per a ser més competents ara i en el futur.

Pau Cooppel 2022: Tres resultats en el 2022: 1.- Una organització local, nacional, internacional i mundial del Cooppel (Cooppel.org), 2.- el Dia Internacional dels Talents OASIS Cooppel de les persones el 12-XII de cada any (Nacions Unides) i el seu reconeixement com a Patrimoni Immaterial per la UNESCO i els seus referents implicats culturals, científics  i educatius.

Com a iniciatives ciutadanes arrela en la primera de 1976, com a jocs didàctics creats des de 1985 i com agenda pública Ceradai des de 1989.

La fórmula en tres ingredients en tres dimensions: temps, local i mundial:

Talents OASIS Cooppel =

Els talents creatius personalitzats a partir d’iniciatives, aspiracions i apostes d’ajuda als demés fabriquem els propis materials dels jocs (fàbriCooppel), per a jugar (Esplai.Cooppel) i el seu bescanvi (Cooppel.banc) en la construcció mental dels sabers i de la construcció de la Pau en la ment de les persones d’acord amb la crida de la UNESCO.

+

Els talents cooperatius amb l’agilitat en la dinàmica de grups en rols alternatius seqüencials de base 3 (Les dinàmiques Cooppel.rols)

+

L’atenció social i les concentracions d’interès multitudinari les “Cooppel. cim” en la pràctica reflexiva cultural del joc públic Cooppel* (local x mundial). Els (ApleCooppel  o els Cooppel.aplecs)

 = Pau mundial 2022  

                        Pau Cooppel

El nostre full de serveis parteix en 1976 amb l’edició de la primera i única revista catalana, clandestina i de plena llibertat d’expressió de la transició democràtica de Catalunya “Això…Aleixarenc” de l’Aleixar (El Baix Camp).

Enguany tenim 40 anys d’iniciatives i de campanyes solidàries culturals i educatives.

El nostre full de ruta 2022 és:

– 2020. Aconseguir per via d’Iniciativa Legislativa Popular o per altres vies la declaració del Dia Català de la Cooperació Educativa Ciutadana Local i del Talent Cooppel i el reconeixement oficial amb la protecció, permís i promoció del Govern de la Generalitat de Catalunya del “Talents OASIS Cooppel” i de la “Causa Talents OASIS Cooppel per la Pau, ONU 2022”.

– 2022. Aconseguir que les Nacions Unides proclamin el Dia Mundial de la Cooperació Educativa Ciutadana i del Talent OASIS Cooppel i que la UNESCO reconeixi oficialment com a patrimoni immaterial el “Talents OASIS Cooppel” amb la seva protecció, permís i promoció arreu del món.

Iniciativa ciutadana en la defensa dels Drets Humans i en concret dels tres drets universals prioritaris en la llibertat i en la responsabilitat:

1.- El primer dret és lluitar per a què les persones per a donar resposta als nostres problemes i resoldre els nostres conflictes ens hem de trobar, reunir-se, elegir el tema que volen tractar, estudiar i seleccionar les fonts que tenim al nostre abast. A això li diem el posicionament Talents OASIS Cooppel i el mullar-se pels valores (metafòricament la Piscina Talent OASIS Cooppel”.

2.- El segon dret és que per a tenir la memòria activa i ser competents en el futur tenim dret a fabricar els nostres materials de joc Cooppel siguin targetes ( cartes, targetes, dòminos, cromos, postals…) o/i taulers Cooppel, on per mitjà de l’espai bidimensional exercim conceptes i procediments per a mantenir viu ls aprenentatges i ser més competents. Fetes les fabricacions de materials tenim dret a “enrolar” a construir jugades en dinàmiques de grup en rols alternatius seqüencials Cooppel de tres persones el més heterogènies possibles i en criteri de “coèxit” com els castells humans. A això li diem “la fàbrica i l’entrenament Talent Cooppel”.

3.- El tercer dret és que tenim dret a trobar-nos i a dur a terme jugades Talents Cooppel, ocasió on  podem exhibir públicament a igual com ho fan les sardanes, els castells humans, el futbol etc. el que som capaços de crear com a materials per ajudar als demés a entendre i fer partícips del què i del com aprenem. A això li diem “Aplecs Cim Talent Cooppel” que pot ser entre tres i més grups, fins a una multitud de més d’un centenar de persones.

Aquests tres drets i valors fonamentals són les tres regles nuclears del Talents Cooppel.

Ara ja pots provar la força col.lectiva dels

“Aplecs Cim Talents OASIS Cooppel”.

Ara ja pots experimentar els efectes mentals de sumar jugades, partides i partits Talents OASIS Cooppel

Ara ja pots aprendre i ensenyar la dinàmica de la fabricació dels Talents OASIS Cooppel: què i com aprenem, què i com decidim i per què i per a què ho fem.

Els efectes són en primer moment molt positius: motiven canvis d’actitud envers l’aprenentatge a nivell personal com de la família i del grup que es juga.

Dona l’oportunitat a constituir-se en club familiar, de colla o de grup escolar. Genera millors resultats escolars i per tant és una bona eina a favor de l’èxit escolar.

Cooppel

Author: Cooppel

Tot sobre els Talents Cooppel. Nucli central de la pràctica creativa i cooperativa. Els aprenentatges segons la seva contextualització, la seva constructivitat i la seva cooperació, amb el suport dels treballs en xarxes i de les tècniques d'aprenentatges cooperatius aplicades en el territori en aprenentatge servei voluntari social de Reus, el Camp de Tarragona, el Priorat i la Ribera d'Ebre (RECTEPRE)