SISTEMA SEXE-GÈNERE

sexe-genere

• Sistema sexe-gènere

El diccionari de l’IEC defineix sexe com el ”conjunt de peculiaritats biològiques, fisiològiques i orgàniques que divideix els individus d’una espècie en mascles i femelles”.
El gènere es defineix com el conjunt de característiques psicològiques, socials i culturals assignades a dones i homes i que s’adquireixen en el procés de socialització de les diferents cultures al llarg de la història.

“Els éssers humans no es constitueixen com a dones o com a homes, únicament en funció del sexe. Aquesta és la base donada per la biologia. Però sobre aquesta base es construeix la identitat de gènere, que té una naturalesa de caràcter social. Les societats han creat sistemes de rols i patrons de comportament diferents per
a homes i per a dones, prescripcions sobre el que han de fer i com han d’actuar en funció del seu sexe. Aquests patrons de comportament són els gèneres. Els gèneres, a través de la història, no són invariables, sinó que presenten una
àmplia variabilitat, tant per èpoques com per cultures. L’únic que s’ha mantingut invariable a través de totes les societats és la diferenciació entre gènere femení i gènere masculí. Els gèneres constitueixen sistemes d’identitats i comportaments que introdueixen una forta limitació en les possibilitats de desenvolupament humà i forcen a adaptar-
se a patrons que no sempre corresponen a les seves capacitats i desitjos, tant per als homes com per a les dones.
Les característiques de sexe i gènere es troben en cada individu profundament interrelacionades i s’influeixen mútuament des del neixement. El sistema sexe-gènere constitueix un ordre de construcció de les identitats femenines
i masculines, ordre que introdueix, per a tots els individus, determinacions i limitacions en totes les dimensions de la vida: aspectes relatius al cos, al seu desenvolupament i possibilitats, en els aspectes psíquics, socials i polítics.
En les societats històriques, hi ha una altra característica invariable: el fet que sempre el gènere masculí és considerat superior al femení i, per tant, s’estableix una jerarquia entre els individus segons el seu sexe, jerarquia que suposa un accés molt divers als recursos i al poder. És a dir, el sistema sexe-gènere és, a més d’un sistema d’organització de les identitats, un sistema de poder desigual que determina que les dones estiguin en una posició subordinada respecte  dels homes.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *