Parlem de Drets. Grup IREF

Material elaborat per l’associació IREF, per al programa Coeduca’t del Departament d’Educació.

La proposta pedagògica articulada a través d’un blog, té com a referent els drets dels infants i els drets humans,  per a treballar la coeducació, la perspectiva de gènere i la prevenció de la violència, a través del cultiu d’un pensament crític, creatiu i curós.

Aquesta proposta aplega totes les etapes educatives de manera sistemàtica i completa. Facilita la mobilitat entre les activitats i els continguts, de manera que es pot anar endavant i endarrere per buscar recursos en altres etapes i si convé, fent incidència especial en dues grans línies temàtiques iniciades a infantil i que seran més explícites a primària i a secundària, que són la convivència i la coeducació.

El materials de l’IREF volen donar a conèixer, fer entendre, acomplir i reivindicar els drets humans i els drets de l’infant amb una mirada violeta, coeducativa i de convivència; a través de les arts, contes, jocs, curtmetratges, llargmetratges, cançons i obres d’art.