L’investigació “La Coeducació a Catalunya, pràctiques de referència i reptes” és el resultat d’un treball de recerca conjunt amb l’ONG Intered i s’emmarca dins el programa“Joves mobilitzats per una vida lliure de violències masclistes”, cofinançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Aquest informe, desenvolupat durant el curs 2020-2021 de forma col·laborativa entre l’associació EduAlter i el Grup d’Educació i Gènere (GEG-UAB) de la Universitat Autònoma de Barcelona té com a objectius la visibilització de les pràctiques de referència en matèria de coeducació en centres d’educació secundària d’arreu de Catalunya, des d’un enfocament d’Educació per a la Justícia Global, i fer incidència en les polítiques públiques a partir de generar una anàlisi crítica entorn la normativa que funciona com a marc legislatiu d’aquestes pràctiques en el context català.

L’informe inclou una breu fonamentació teòrica, que des d’un enfocament d’Educació per a la Justícia Global, aprofundeix en el concepte de coeducació com a proposta d’un model educatiu transformador. A partir d’aquest, es presenta un marc analític multidimensional per aprofundir en els diferents aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’introduir la perspectiva de gènere en contextos educatius.