Autorització recollida d’alumnes

Autorització de sortida de mitja jornada

Autorització de sortida d’un dia o més

Autorització de participació en activitats lúdiques o esportives