Per facilitar la cerca, els recursos, s’han distribuït en els blocs temàtics següents:

Coeducació

Educació afectivosexual

Prevenció de la violència masclista

Diversitat sexual i identitat de gènere

Famílies