SPEED CUPS

Amb aquest joc SPEED CUPS, caldrà anar completant l’objectiu marcat a la carta però d’una manera molt hàbil i ràpida. Posa els 5 potets amb els colors i ordre indicats i tingues molt ull per no equivocar-te.

Treballarem el pensament lògic, la seriació, la percepció visual i la rapidesa.