DOBBLE

DOBBLE és un joc de cartes.

Més de 50 símbols i 55 cartes, on només un dels símbols es repeteix entre dues cartes. Quin serà? Si ets el més ràpid observant aconseguiràs ser el primer…

Treballem la velocitat, els reflexes, la observació i la percepció visual.