AGENDES DE TREBALL

SETMANA 13 (del 15 de juny al 19 de juny)

SETMANA 12 (del 8 de juny al 14 de juny)

SETMANA 11 (de l’1 de juny al 7 de juny)

SETMANA 10 (del 25 de maig al 31 de maig)

SETMANA 9 (del 18 de maig al 24 de maig)

SETMANA 8 (de l’11 de maig al 17 de maig)

SETMANA 7 (del 4 de maig al 10 de maig)

SETMANA 6 (del 27 d’abril al 3 de maig)

SETMANA 5 (del 20 d’abril al 26 d’abril)

SETMANA 4 (del 16 d’abril al 19 d’abril)

SETMANA 3 (del 9 d’abril al 15 d’abril)

SETMANA 2 (del 2 d’abril al 8 d’abril)

SETMANA 1 (del 26 de març a l’1 d’abril)

INFORMACIÓ IMPORTANT:

SI VOLEU FER-NOS ARRIBAR LES FOTOGRAFIES DE LES TASQUES PLÀSTIQUES QUE PROPOSEM  O BÉ AQUELLES ACTIVITATS QUE VOLEU COMPARTIR PER PENJAR-LES AL BLOC, CAL QUE TINGUEU EN COMPTE…
  • Feu-nos arribar únicament la imatge de la manualitat i cap nom escrit, només amb les inicials de l’alumne/a.
  • En el cas de les activitats que voleu compartir, si surt a les fotografies la nena o el nen realitzant l’activitat, és important que ens adjunteu la següent autorització degudament emplenada. Aquestes  imatges seran exposades, si s’escau, amb les inicials de l’alumnat per conservar la privacitat del menor.
    Cada vegada que s’envii un correu amb alguna tasca i/o fotografia de l’alumne/a a l’adreça esmentada, aquest haurà d’estar acompanyat d’aquesta autorització emplenada correctament.

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGES/DOCUMENTS

Jo (NOM DEL PARE/MARE /TUTOR LEGAL) amb D.N.I. (…………….) com a pare, mare o tutor legal de l’alumne/a (NOM DE L’ALUMNE), autoritzo que les feines que s’envien al correu electrònic:         amadeuvivesci@gmail.com puguin ser utilitzades per ser publicades en qualsevol de les plataformes digitals de l’escola.

Moltes gràcies per la vostra col.laboració.