Posts tagged Competències Bàsiques

Canvi de data de les proves de Competències Bàsiques

1

Us informem que degut a la vaga del 9 de maig, data en que estaven previstes dues proves de les CB que es passen a l’alumnat de 6è, el Departament d’Ensenyament ha canviat les dates de realització d’aquestes proves quedant, definitivament, pel 7 i 8 de maig.

Avaluació de Competències Bàsiques a 6è de Primària

2

Què és la prova de sisè d’educació primària?

És una prova d’avaluació que fan tots els alumnes de sisè curs d’educació primària perquè el centre educatiu obtingui informació sobre el seu procés d’aprenentatge i pugui orientar-los en el pas a l’educació secundària obligatòria (ESO). Els resultats també serviran perquè els centres puguin corregir o millorar les seves actuacions educatives.

La prova és la mateixa per a tots els centres d’educació primària de Catalunya i avalua les àrees següents:

  1. Llengua catalana (comprensió lectora i expressió escrita)
  2. Llengua castellana (comprensió lectora i expressió escrita)
  3. Llengua estrangera (comprensió oral, lectora i expressió escrita)
  4. Matemàtiques (numeració i càlcul, representació de l’espai, mesura, lectura de gràfics, comprensió i interpretació de relacions i canvi)

On es fa la prova?

Al centre educatiu on estan escolaritzats els vostres fills, i serà corregida per professors externs.

Quan?

Els dies 8 i 9 de maig de 2013.

Com sabreu els resultats dels vostres fills?

Els resultats de la prova de tots els alumnes es comunicaran al centre educatiu i vosaltres rebreu la informació sobre el vostre fill. Les dades concretes de la prova de cada centre i dels alumnes són confidencials. Aquests resultats no es tindran en compte en l’avaluació final de curs ni influiran en la decisió de passar a l’ESO.

 

 

 

 

 

Go to Top