Un any més la nostra escola torna a obrir el periòde de preinscripció per a totes aquelles families que vulguin participar amb nosaltres de l’educació dels seus fills/es.

Es poden matricular al primer curs del segon cicle d’educació infantil els infants que durant l’any 2012 compleixen els 3 anys. Al primer curs d’educació primària, els alumnes que compleixen 6 anys durant l’any 2012 i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d’educació infantil.

Per fer la preinscripció cal:

presentar la sol·licitud i la documentació
consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals i quan es publiquen les llistes definitives, després del període per presentar reclamacions
consultar el centre assignat i
fer la matrícula.

El periòde de presentació de les sol·licituds és del 19 al 30 de març de 2012, ambdós inclosos. Al nostre centre començarà dimarts 20 ja que el dilluns 19 és festa local.