Durant tota aquesta setmana a la nostra escola ens dedicarem a treballar uns temes triats pels alumnes. Cada classe ha triat el seu propi tema. Així tenim que a Educació Infantil treballen El Sol i la Lluna, els de Cicle Inicial els Oceans, a Cicle Mitjà treballem el Cinema i a Cicle Superior treballen la Fotografia.
Ja sabeu que quan es treballa per Projectes es força important la implicació de les famílies. És molt important que els nens/es aportin qualsevol tipus d’informació que trobin sobre el tema que es treballa a la seva aula (llibres, fotos, objectes, contes, pel·lícules …. ).

Gràcies per la vostra col·laboració.