L’any 1994, l’Assemblea de l’Organització de les Nacions Unides va declarar el 22 de maig com a Dia Mundial de la Diversitat Biològica en entrar en vigor el Conveni sobre aquest tema.

L’investigador alemany Alexander von Humboldt va ser un dels primers a dedicar-se a la diversitat biològica i segons una cita seva de 1845: “Una apreciació equitativa de totes les parts de l’estudi de la natura, és més que tot una necessitat del temps actual, en el qual la riquesa material i l’augment del benestar de les nacions, s’ha de basar en la utilització més acurada dels productes de la naturalesa i de les forces naturals …”.

Aquest 2011, el tema pel Dia Internacional de la Diversitat Biològica 2011 (DIDB) és la diversitat biològica forestal. Aquest any, el DIDB és també part de l’Any Internacional dels Boscos.
La designació del DIDB 2011 sobre la temàtica forestal proporciona l’oportunitat de crear consciència sobre la problemàtica i augmentar l’acció pràctica.