Pels de 4rt, podeu fer aquests exercicis per treballar les comarques catalanes de muntanya.