La tensió superficial és responsable de la resistència que un líquid presenta a la penetració de la seva superfície, de la tendència a la forma esfèrica de les gotes d’un líquid, de l’ascens dels líquids en els tubs capil·lars i de la flotació d’objectes o organismes en la superfície d’aquests.
Passos per realitzar l’experiment:
1.- Carga aigua neta en el degotador. Descarrega’l gota a gota sobre la moneda, a poc a poc.
2.- Compta el número màxim de gotes que es poden posar fins que l’aigua se’n vagi.
3.- Repeteix l’experiment, amb monedes de diferent grandària.
4.- Segurament el número de gotes que podràs posar canvia força.