llibre.jpgEl programa té per objectiu potenciar la biblioteca escolar “puntedu” com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d’informació en diferents tipus de suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació, i promoure l’hàbit lector.

A la nostra escola, en aquest moment estem introduint dins la base de dades EPERGAM tots els llibres que tenim. De moment, i a dia d’avui, en tenim enregistrats uns 650.

El servei de prestec ja ha començat a funcionar.

Recordeu que podeu visitar la nostra biblioteca sempre que vulgueu.

Per cert, us presentem la nostra mascota: La Lileta.

caputxeta600.jpg