Tècniques d’estudi

Benvolguts pares:

 

Per la present us informo que a partir d’aquests curs treballarem diverses tècniques d’estudi que els hi seran d’utilitat més endavant en els estudis. A la tècnica d’anar llegint repetidament hi ha d’altres tècniques que juntes faciliten l’aprenentatge. Aquestes tècniques són:

· Formulació de preguntes

· Fer esquemes

· Aprendre a subratllar

· Fer resums

Aquestes tècniques es treballen bàsicament en les àrees de naturals i socials i en casos concrets (fer esquemes) també en les àrees de llengua i matemàtiques.

Per tal que els nostres alumnes treguin el màxim profit d’allò que estudien cal que tinguin el màxim domini possible de les tècniques abans esmentades i d’aquesta manera també seran capaços d’escollir en cada moment la manera més adient de preparar un control en funció de la matèria a estudiar.

Començarem per la formulació de preguntes, no trobeu estrany, que hagin de respondre un munt de preguntes en la forma adequada. Als alumnes se’ls ha d’ensenyar que quan han de respondre qualsevol pregunta mai no han de respondre amb una paraula, sinó utilitzant totes les paraules necessàries perquè l’altre, que potser no coneix el tema, ho entengui i que per començar la resposta és més fàcil reprendre les paraules de la pregunta.

Aquest és un primer que continuarà donant el mestre frases que són respostes i ells han de formular preguntes.

Per passar a un tercer pas, en el qual ells, desprès de llegir un text hauran de ser capaços de formular preguntes. Han de tenir en compte les paraules clau del text (paraules en negreta). És una manera de buscar la idea principal o fer un resum d’un fragment.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos, cordialment

Rafel Carmona