Collar de paper i un mitjó de cada manera lluirem!
BubbleShare: Share photos – Find great Clip Art Images.