Serveis

 

menjador.jpg MENJADOR

L’escola disposa de servei de menjador. El servei de menjador s’inicia el 12 de setembre i finalitza el darrer dia del curs escolar, el 19 de juny de 2018.

La gestió del menjador va a càrrec del Consell Comarcal que té contractada una empresa de serveis: SERUNIÓN. El menú que s’ofereix als comensals s’elabora al mateix centre, ja que amb el nou edifici l’escola disposa de cuina pròpia. La confecció i el control dels menús es realitza per part d’un professional de la dietètica, d’acord amb les recomanacions nutricionals que es donen des dels organismes oficials de salut pública, tenint en compte les necessitats energètiques pròpies de l’edat. Els menús consten d’un primer plat, segon plat, postres, pa i aigua. Els menús estan en el plafó informatiu del centre i als alumnes fixes se’ls facilita un full amb el menú mensual.

L’empresa s’encarrega de contractar el monitoratge per tal de preparar el servei, servir menjar, fer la vigilància dels comensals, dinamitzar les estones d’esbarjo  i netejar el menjador.

Preus

El preu del servei del menjador pel curs 2019-2020 és de:

 • Alumnes fixes: 5,45€ al dia (aquest preu inclou menjar, monitores i neteja).
 • Alumnes esporàdics: 6,80€ al dia (aquest preu inclou menjar, monitores i neteja).

Pagaments

Alumnes fixes: El cobrament del servei del menjador de tots els usuaris es farà per rebut bancari i per mesos vençuts. Es considera un usuari fixe quan utilitza 3 dies setmanals (sempre els mateixos) el servei.

Alumnes esporàdics: cada dia que en facin ús hauran d’entregar al tutor un tiquet (que hauran comprat anteriorment a la coordinadora del menjador) i aquest els apuntarà a la llista del menjador. Se’ls cobraran els dies en què han utilitzat el servei també per rebut bancari a mesos vençuts.

Informació a les famílies

A començament de curs s’informa a les famílies del funcionament del menjador i dels preus, mitjançant els clips d’informació que es donen a principi de curs.

Als pares dels  alumnes de P3 se’ls informarà per escrit de com ha estat el nen/nena durant l’estona de menjador per mitjà d’una agenda de menjador (diferent a la de l’aula). Tots els alumnes de l’escola que utilitzin el servei rebran un informe a final de cada trimestre.

El funcionament i la normativa del menjador queda reflectiva en el pla de funcionament del menjador del centre.

ACTIVITATS DURANT L’ESTONA DE MENJADOR.

El servei de menjador comprèn la franja horària de 12:30h a 15h del migdia. Aquest curs es fan tres torns de menjador: un primer torn de les 12:30h a les 13:15h en el que dinen els alumnes de P3, P4, P5, 1r; un segon torn de les 13:15h a les 14:00h en el que dinen els alumnes de 2n, 3r i 4t; i un tercer torn de les 14:00 a les 14:45h en el que dinen els alumnes de 5è i 6è. Després de dinar, els alumnes de P3 de les famílies que volen van a fer migdiada.
L’alumnat que no fa migdiada, juga al pati i trimestralment s’organitzen tallers.

 

images.jpeg

SERVEI D’ACOLLIDA

 • Acollida Matí de:  7:30h a 9h
 • Acollida Tarda de:  16:30h a 18:30h

Preus

 • Acollida matí o tarda: 26€/mes
 • Acollida matí i tarda: 50€/mes
 • Preu acollida esporàdics: 6€/servei

Les famílies que siguin socis de l’AFA tindràn un descompte a l’utilitzar el servei i els imports seran els següets:

 • Acollida matí o tarda pels socis de l’AFA: 18€/mes
 • Acollida matí i tarda pels socis de l’AFA: 31€/mes
 • Preu acollida esporàdic pels socis de l’AFA: 4€/servei
 • Pel 2n germà hi ha un descompte d’un 25% i pel 3r germà el servei és gratuït.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Estan gestionades per l’AFA de l’escola.  Per més informació podeu consultar la Web de l’AFA (trobareu l’enllaç en aquest bloc).