Calendari i horaris

calendari.jpg

El curs escolar, pels alumnes, comença el dilluns 14 de setembre del 2020 i finalitza el dimarts 22 de juny del 2021.  Al llarg del curs caldrà tenir en compte:

 • Vacances:

Nadal:………………………….. Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener del 2021, ambdós inclosos.

Setmana Santa:……………… Del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

 • Festius:

Per l’any 2020:

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (La Immaculada Concepció)

Per l’any 2021:

Els que determini la disposició corresponent del Departament del Treball i Indústria.

·     Dies de festes locals: 7 i 8 de setembre de 2020.

·     Dies festius de lliure disposició determinats pel Consell Escolar: 30 d’octubre de 2020;    7 de desembre de 2020; 15 de febrer de 2021,  30 d’abril de 2021 i 24 de maig de 2021.

rellotge.jpg

Horari de l’alumnat

En aplicació de la normativa legal, l’horari d’aquest centre serà de 3’5 hores lectives al matí i 1’5 hores a la tarda. Els horaris d’entrades i sortides durant aquest curs escolar seran diferents segons els grups classes seguint el protocol de centre establert pel COVID 19 (veure document).

 • El 21 de desembre del 2020 i del 9 al 22 de juny del 2021  l’horari lectiu serà intensiu de 9:00 a 13:00h.

* El matí té un interval d’esbarjo: d’11 a 2/4 de 12h.

Horari del professorat

En general serà aquell que indica el Decret esmentat. Respecte a l’hora d’exclusiva i reunions establertes s’indiquen a continuació; es fixen tres quatre dies d’exclusiva al migdia per a tot el claustre amb la següent dedicació:

 • Dilluns: Programació o formació (de 12:30 a 13:30h)
 • Dimarts: Programació  (de 12:30 a 14h)
 • Dimecres: Treball Comissions (de 12:30 a 13:30h)
 • Dijous: Reunió de Cilce, reunió de Claustre o Cicles Pedagògics (de 12:30 a 14h)
 • A més a més cada mestre/a, en funció del seu horari, té assignat/da una hora d’Atenció a Pares.

Horari del Recinte Escolar

 • El Recinte Escolar s’obrirà a les  7:30h i es tancarà a les 18:30h, però només per aquells alumnes que utilitzin el servei d’acollida matinal i vespertina.
 • La resta d’alumnes podrà entrar al recinte escolar en la franja del seu horari assignat. En cas de retard caldrà esperar que es torni a obrir la porta 10 minuts més tard.
 • Els/les alumnes, que no es quedin a dinar a l’escola han d’estar fora del Recinte Escolar abans de les 12:40 i no entrar abans de les 14:50h.

Horari d’atenció al públic

Equip Directiu: 

Degut al protocol de centre del COVID 19, caldrà demanar cita prèvia per tal de poder accedir al centre, sempre que sigui possible.

 

Mestres Tutors: cada mestra disposa d’una hora d’Atenció a pares i/o altres. Cal concretar l’hora prèviament.

Psicòleg de l’EAP: Dimecres al matí a hores concertades.