Qui som?

F0122_20130725_187 (Small)

 

CONTEXT SOCIOEDUCATIU

L’escola El Morrot és un centre públic d’Educació Infantil i Primària, que va entrar en funcionament el setembre de 2007.  Aquest curs tenim la línia  d’Educació Infantil amb una aula de P3 i tres aules amb P4-P5; a Cicle Inicial tenim tres aules amb 1r-2n; a Cicle Mitjà tenim quatre aules amb 3r-4t i al Cicle Superior hi trobem una aula de 5è i una de 6è.

L’escola es troba situada al barri del Morrot, concretament a l’avinguda del Morrot a la falda del volcà Montsacopa, i amb grans vistes a les muntanyes que envolten la ciutat.

L’adreça és: Av. del Morrot, 25 – 17800 Olot.

L’edifici està distribuit de la següent manera:

 

 • PLANTA O: entrada, consergeria, biblioteca, despatxos, secretaria, racó de la Fada Tina, aules de suport, aule de 6è, aula d’informàtica, aula de 5è, menjador i lavabos.
 • PLANTA -1: sala de mestres, tutories de cicle mitjà i superior, Espai Catau (aula d’Educació Especial), aules de 1r-2n, aules de 3r-4t i lavabos.
 • PLANTA -2: gimnàs, tutoria d’Educació Infantil, aula temàtica de plàstica, espai de joc simbòlic, aula de P3, aules de P4-P5, espai amb “La casa de les vocals” i lavabos. També des d’aquesta planta podem accedir als dos patis: el pati d’educació infantil (amb zona de porxo, pati i sorral), i el pati de primària (amb zona de porxo, pistes, grades i zona de sorra).

 

 

PRINCIPIS D’IDENTITAT

Escola CATALANA

Ens definim com escola catalana perquè el català és la nostra llengua d’ensenyament-aprenentatge (s’introduirà el castellà oral a cicle inicial i escrit a cicle mitjà per garantir el coneixement de les dues llengües en finalitzar l’educació primària. L’anglès, com a llengua estrangera, s’iniciarà a nivell oral a P5 i es treballarà a nivell escrit a partir de cicle mitjà). El català és la llengua vehicular del centre: administració, avisos i comunicats.

Culturalment el centre ha de treballar i donar a conèixer els elements que caracteritzen i identifiquen Catalunya (festes, tradicions, folklore). L’escola garanteix “la incorporació tardana”: el centre ha de garantir que aquells alumnes que no s’incorporen a l’escola a l’inici de l’ escolaritat (P3) i que provenen de països amb idiomes diferents al català, rebran una atenció específica i puntual que els permeti assolir una competència oral, sobretot, de la llengua.

Escola COEDUCADORA I NO SEXISTA

Entenem com a coeducació el fet d’educar per a la igualtat entre homes i dones i no fer cap discriminació per raons de sexe; tot respectant les diferències pròpies de cadascú. Dins del consell escolar de l’escola la coeducació es veu representada per una persona coordinadora que vetlla per la coeducació a l’escola.

Escola DIALOGANT

Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i afectiva entre pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat educativa.

Escola PARTICIPATIVA

Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en totes les tasques d’aprenentatge i les diferents activitats i que fomenta el treball individual i en equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents participin en la gestió i activitats diverses del centre, segons la legislació vigent.

Escola DEMOCRÀTICA

Creiem que la funció de l’escola és orientar i ajudar als nens i a les nenes en el difícil aprenentatge de la convivència i solidaritat. Per això l’escola ha d’educar en el marc pluralista i democràtic d’actituds, valors i normes. La comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar.

Escola SOLIDÀRIA i TOLERANT

Volem potenciar una escola solidària on cada membre sigui el més competent possible per tal que això reverteixi en el col·lectiu, enfront de la competitivitat. Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.

Escola INTERCULTURAL

Afavorim les relacions entre les diferents cultures des del respecte i la solidaritat i fem efectiu el dret a la diferència com a valor personal i social.

Escola PER A LA DIVERSITAT

Creiem que cada alumne té unes característiques personals i uns ritmes d’aprenentatge diferents. Per tant, procurem adaptar-nos a cadascú i oferir un tracte i una exigència diferenciada.

Escola ACTIVA I INNOVADORA

Volem una escola que potenciï l’aspecte instructiu, basat en l’experimentació, la manipulació i el descobriment. En definitiva, aprendre a aprendre.

Escola ACONFESSIONAL

Respectem totes les religions, tant del professorat com de l’alumnat i no farem cap mena d’adoctrinament : es respectaran les creences de cada persona.

Escola RESPECTUOSA AMB L’ENTORN

Ens comprometem a contribuir i a vetllar per la participació en el manteniment i desenvolupament de la sostenibilitat natural i social. Volem una escola que sensibilitzi pel respecte al medi ambient. Cal reforçar la idea que tots i totes podem contribuir a aquest objectiu; tothom pot fer alguna cosa més per protegir el medi.

Escola SALUDABLE

Tenin desenvolupat el projecte “Fem salut”.

PERSONAL DOCENT

 • Alícia Berga – Directora – Mestra de suport
 • Olga Masó – Cap d’estudis- Mestra de suport
 • Irene Puigvert- Secretària – Mestra de suport
 • Zaida Vegas- Tutora P3
 • Rosa Mª Sellabona- Tutora P4-P5 A i anglès de P4 i P5
 • Marisol Fàbrega- Tutora P4-P5 B
 • Mònica Torró- Tutora P4-P5 C
 • Cèlia Roca- Tutora 1r-2n A
 • Carmina Canalies- Tutora 1r-2n B i Educació Física CI
 • Anna Vegas – Tutora 1r-2n C i música a CI
 • Cristina Barneda – Tutora 3r-4t A
 • Judit Vila- Tutora 3r-4t B i música CI
 • Jordi Mayola- Tutor 3r-4t C i  Educació Física CM
 • Carme Ayats- Tutora 3r-4t D
 • Lluís Fernández – Tutor 5è i Educació Física CS
 • Sílvia Compte- Tutora 6è
 • Aleyda Grabulosa- Mestra d’anglès a CS
 • Norman Pujolràs- Mestre de religió catòlica i anglès a cicle incial