Documents Escola

Pla d’Organització de Centre. COVID 19. Curs 2020-21.

Autorització Administració Medicaments

Autorització recollida germans

Autorització recollida alumnes

Projecte Educatiu de Centre

Programació Anual de Centre Curs 2019/20

Pla TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement) de centre

Projecte Lingüístic de Centre

Aportació econòmica de les famílies en concepte de material escolar i curricular. Preus curs 2020/21:

– Educació Infantil, P3- 115€
– Educació Infantil, P4 i P5- 100€
– Cicle Inicial, 1r i 2n- 125€
– Cicle Mitjà, 3r i 4t- 145€
– Cicle Superior, 5è i 6è- 160€