Història de la llengua: 06 La crisi lingüística

Hi dos períodes diferents:

 • Al s. XVI i XVII el català és la lengua habitual de la gent, de l’administració, de l’església, però alguns escriptors comencen a escriure en castellà (especialment al País Valencià)
 • Al s. XVIII el Decret de Nova Planta suprimeix les institucions catalanes i prohibeix l’ús del català. Comença el Conflicte lingüístic amb el castellà que s’imposa com a llengua oficial

1. Factors històrics i socials segles XVI i XVII

 • crisi política:
  • la cort es trasllada a Castella i el centre de decisió política ja no és Barcelona.
  • Hi ha una lluita entre la monarquia que vol imposar una centralització i Catalunya que vol mantenir les seves institucions. La Guerra dels segadors en serà la conseqüència i Catalunya perdrà el Rosselló que s’incorpora a la corona francesa.
 • crisi econòmica
  • El Mediterrani esdevé un mar insegur com a conseqüència de la pirateria.
  • L’Atlàntic esdevé el centre del comerç.
  • Les potències europees medievals eren mediterrànies, les de l’edat moderna seran Atlàntiques.
  • Catalunya no pot comerciar amb Amèrica perquè la conquesta americana la porta a terme el regne de Castella.
 • crisi cultural
  • Els nobles es traslladen a Castella seguin els reis i la Cort, que és el principal centre cultural, ja no és Barcelona.

2. La llengua als segles XVI i XVII

 • El català continua sent a tot el domini lingüístic la llengua de la gent, de l’administració, de l’església i de la major part de la gent de lletres.
 • Hi ha alguns escriptors que comencen a escriure en castellà, especialment a València on la virreina Germana de Foix va imposar la castellanització del seu entorn. Això és menys habitual a la resta del domini lingüístic.
 • Els qui escriuen en català o castellà tendeixen a justificar la seva tria. Els uns ho fan per fidelitat a la llengua pròpia, els altres per arribar a més gent.
 • La introducció de la inquisició i de bisbes castellans introdueixen el castellà en reduïts àmbits eclesiàstics i en alguna gran celebració.
 • Es perd la consciència de la unitat lingüística i cada vegada es parla més de valencià, mallorquí, tortosí, etc…
 • Introducció del francès al Rosselló com a conseqüència de la seva incorporació a França.

3. La guerra de successió i el Decret de Nova Planta

 • La mort de Carles II sense successor farà que es disputin la corona l’arxiduc Carles d’Àustria i Felip d’Anjou.
 • Els anglesos juguen la carta de l’arxiduc perquè tenen por que la unió de Castella i França sigui massa poderosa i acabi dominant europa.
 • La pressió dels anglesos, el fet que l’arxiduc s’instal·li llargues temporades a Barcelona i el fet que defensi el model confederal de la monarquia espanyola faran que tota l’antiga corona d’Aragó li doni suport.
 • Quan Carles esdevé emperador d’Alemanya els anglesos pensen que el perill oer als seus interessos és la unicó de Castellà i la monarquia germànica i deixen de donar-li suport.
 • Sense el suport anglès, com a conseqüència del  Tractat d’Utrecht (1913), els partidiaris de Carles perden força i s’acaba imposant el candidat francès que es compromet a no unir les corones de França i Castella.
 • Un cop proclamat rei Felip V, publica els diferents Decrets de Nova Planta (València i Aragó 1707) Malloca i Piutiüses (1915), Catalunya 1917.
 • Amb aquests decrets desapareixen les insitucions pròpies i els territoris de la corona d’Aragó passen a ser governats per les lleis de Castella.
 • Desapareixen jurídicament els regnes anteriors i es conforma un regne únic que és el Regne d’Espanya.

3. Conseqüències lingüístiques del Decret de Nova Planta

 • El Decret imposa el castellà a la justícia i posteriorment a l’ensenyament.
 • Es dóna una situació de conflicte lingüístic ja que el castellà domina políticament i socialment el català.
 • La imposició del castellà és un procés lent ja que la gent el desconeix i continuarà fent servir el català en la seves relacions familiars i comercials.
 • La castellanització començarà per les grans ciutats.
 • Els il·lustrats acceptaran la situació lingüística imposada i utilitzaran el castellà, mentre que la literatura popular continuarà sent en català.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *