Resum de teoria literària: conte i novel·la

Sentit del títol:

literal: informa sobre la història que presenta.

simbòlic: fa referència a la idea que es pot despendre de la història que presenta.

mixt: és alhora literal i simbòlic.

2.1.2 Tema: No és explicitat per l’autor, sinó que és la idea que l’autor vol transmetre però que amaga darrere de la trama. És la conclusió que es desprèn, és a dir, aquella peculiar interpretació o manera de veure la vida que ens brinda l’autor.

El tema principal es pot complementar amb temes o idees secundàries.

2.1.3 Argument: és la història que narra el text i que es pot resumir.

2.1.4 Divisió en parts: En una narració cal separar la introducció, el nus i el desenllaç.

2.1.5 Anàlisi dels personatges:

Caracterització directa: El lector rep les informacions sobre el personatge a través del narrador o d’un altre personatge.

Caracterització indirecta: El lector es va formant una imatge del personatge a mesura que en capta diversos detalls: la manera de vestir, les accions que fa, les relacions amb altres personatges, les paraules que diu…

Personatge pla: Presenta una caracterització plena, acabada (només un o dos trets els distingeixen sempre) cap dels trets que els caracteritzen no canvia des del principi fins a1 final.

Personatge rodó: Conté una caracterització en relleu és a dir, presenta múltiples trets i van sent mostrats en cada fet que realitzen.

Personatge principal: Protagonista i antagonista.

Personatge secundari: Col·labora en les accions del principal de manera constant.

Personatge fugaç: Fa un paper episòdic i molt secundari, i desapareixen definitivament.

2. l. 6 Temps: Època i duració dels fets narrats.

2.1.7 Escenari: Lloc on es desenvolupa l’acció.

2.1.8 Punt de vista narratiu:

En 1ª persona: Un dels personatges explica la història en primera persona, no cal que sigui necessàriament el protagonista.

En 3ª persona:

Narrador omniscient: És un narrador que ho veu i ho coneix tot.

Narrador objectiu: L’autor tria un personatge a qui fa explicar la història, de tal manera que el camp de visió és només ell o ella. Estil indirecte lliure.

2.2. Estructura del text (forma)

2.2.1 Poesia o prosa.

2.2.2 Estudi de la llengua:

1- Narració /Descripció / Discurs

a) Narració: Presenta les accions i els esdeveniments. Introdueix elements nous en el desenvolupament de la història.

La novel·la és un relat de ficció, actualment escrit en prosa -abans quan la transmissió era oral s’escrivien en vers, que presenta uns personatges inventats, que actuen en un espai físic i en una època determinats. La història és explicada des de diferents punts de vista.

El conte és una narració en prosa d’extensió breu, que posseeix unes regles pròpies diferents de la novel·la.

· El conte popular generalment és anònim i presenta diferents formes: rondalla, llegenda, conte de fades… Té un caràcter fantàstic, presenta personatges sobrenaturals i la localització geogràfica és indefinida. Es transmeten oralment.

· El conte literari, escrit per un autor conegut, és un exercici de concentració dels recursos expressius. Alguns contes poden ser realment l’embrió d’una novel·la. El fet de ser breu obligar l’autor a centrar-se directament en els fets, a prescindir de detalls i a presentar personatges esquemàtics. El final sol buscar sorprendre el lector o fer-lo reflexionar. Se sol buscar també implicar el lector del joc literari mitjançant les el·lipsis narratives.

b) Descripció: Presenta i explica !’aspecte físic dels objectes i dels llocs o les característiques físiques i psicològiques dels personatges.

La presència d’una descripció més o menys important sol afectar el ritme del relat, perquè constitueix una pausa en la successió temporal dels fets i les accions.

Podem distingir dos tipus de descripcions:

Objectiva: El narrador informa sobre les característiques dels objectes, dels llocs i dels personatges d’una manera concreta sense comentar-les ni valorar-les. Ex:

“La plaça era rodona, no gaire gran; hi convergien quatre carrers. Al mig es dreçava el mercat. Tenia quatre portalades…” (Mercè Rodoreda)

Subjectiva: Les característiques dels objectes, dels llocs i dels éssers solen ser presentades per un personatge de la història que deixa entreveure l’opinió o els sentiments que li produeixen aquests objectes o éssers descrits. Ex:

“En Rodergues era un tipus baixet i gros, una mica calb, de mans entresuades i ulls de garrí que s’amagaven darrera unes ulleres de muntura gruixida. No en filava tres dalt d’un ruc, pobre home, i m’examinava de tan de prop que semblava que m’anés a petonejar.” (Joan Fuster).

c) Discurs: És la representació de les paraules dels personatges i pot prendre les formes de:

Diàleg: Reprodueix l’intercanvi de paraules entre dos personatges. Pot ser: en:

Estil directe: Allò que diuen és descrit al peu de la lletra sense cap modificació. Ex:

“I vam parlar de la virtut de les aigües. Ell deia: Ui, la meva filla, té una malaltia estranya que no sabem d’on ve.”

Estil indirecte: Allò que diuen o pensen és explicat pel narrador. El discurs és integrat dins el relat mitjançant la subordinació a verbs de dicció (dir, contestar, pensar…) i a través d’altres transformacions. Ex:

“I vam parlar de la virtut de les aigües. Ell deia que la seva filla tenia una malaltia estranya que no sabien d’on venia.”

Estil indirecte lliure: És una variant d’estil indirecte que prescindeix dels verbs de dicció i, per tant, el discurs dels personatges no hi està subordinat. Ex:

“I vam parlar de la virtut de les aigües. Ui!, la seva filla, tenia una malaltia estranya que no sabien d’on venia.”

Monòleg: Consisteix en la reproducció del discurs, sovint llarg, d’un sol personatge en estil directe.

Monòleg interior: Reprodueix el pensament d’un personatge a mesura que el va formulant. Ex:

“I amunt, jo amunt, amunt, Colometa, vola, Colometa, que darrere teu hi ha tota la pena del món” (Mercè Rodoreda)

One thought on “Resum de teoria literària: conte i novel·la

  1. Paula

    Bona tarda, voldría saber si teniu aquestes activitats redactades i si sería posible que em fossin enviades. Moltes gràcies!
    Salutacions,
    Paula.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *